خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

هيات علمي و پزشكان بخش ارتوپدي

 

دكتر علي تركمان

متخصص ارتوپدي

( سوابق علمي )

دكتر ابراهيم زنوزي

متخصص ارتوپدي

(سوابق علمي )

دكتر مرتضي كلهر

متخصص ارتوپدي

( سوابق علمي )

  

دكتر حميد رضا يزدي

متخصص ارتوپدي

( سوابق علمي )

 

 

پيوندها