برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

   دانلود : مراقبت از زخم و بخيه.pdf           حجم فایل 755 KB
   دانلود : خلاصه احكام ديني بيمار دربيمارستان.pdf           حجم فایل 895 KB
   دانلود : بهداشت_عمومي.pdf           حجم فایل 1300 KB
   دانلود : مراقبت_از_كاتتر.pdf           حجم فایل 953 KB
   دانلود : زخم_پاي_ديابتي.pdf           حجم فایل 1238 KB
   دانلود : وارفارين.pdf           حجم فایل 642 KB
   دانلود : انوکساپارين_سديم_(كلگزان).pdf           حجم فایل 475 KB