برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

   دانلود : سندرم_روده_تحريك_پذير.pdf           حجم فایل 680 KB
   دانلود : سيروز_كبدي.pdf           حجم فایل 903 KB
   دانلود : زخم_هاي_گوارشي.pdf           حجم فایل 1117 KB
   دانلود : زخم_معده_و_اثني_عشر.pdf           حجم فایل 839 KB
   دانلود : ريفلاكس_معده_به_مري.pdf           حجم فایل 559 KB
   دانلود : خونريزي_گوارشي.pdf           حجم فایل 858 KB
   دانلود : تغذيه_از_راه_PEG.pdf           حجم فایل 503 KB
   دانلود : آندوسكوپي_كولونوسكوپي.pdf           حجم فایل 906 KB