برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

 

   دانلود : نارسايي_حاد_كليوي.pdf           حجم فایل 568 KB
   دانلود : مرحله_نهايي_بيماري_كليوي_(ESRD).pdf           حجم فایل 790 KB
   دانلود : عفونت_مجاري_ادراري.pdf           حجم فایل 593 KB
   دانلود : سندروم_نفروتيك.pdf           حجم فایل 747 KB
   دانلود : راهنماي_تغذيه_براي_بيماران_دياليزي.pdf           حجم فایل 807 KB
   دانلود : پيوند_كليه.pdf           حجم فایل 853 KB