برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

   دانلود : مراقبت_از_گچ.pdf           حجم فایل 749 KB
   دانلود : لگ_كالوس_پرتس.pdf           حجم فایل 556 KB
   دانلود : كشش_پوستي.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود : شكستگي.pdf           حجم فایل 698 KB
   دانلود : شكستگي_استخوان_هيپ.pdf           حجم فایل 844 KB
   دانلود : تعويض_مفصل_ران_(آرتروپلاستي).pdf           حجم فایل 716 KB
   دانلود : آمپوتاسيون_(قطع_عضو).pdf           حجم فایل 913 KB