برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

   دانلود : هيستركتومي‌(برداشتن_رحم).pdf           حجم فایل 873 KB
   دانلود : مول_هيداتيفورم.pdf           حجم فایل 562 KB
   دانلود : مراحل_زايمان_طبيعي.pdf           حجم فایل 1093 KB
   دانلود : لاپاروسکوپي.pdf           حجم فایل 549 KB
   دانلود : زايمان_فيزيولوژيك.pdf           حجم فایل 1101 KB
   دانلود : زايمان_طبيعي_يا_سزارين.pdf           حجم فایل 861 KB
   دانلود : رتينوپاتي_نوزادي_ROP.pdf           حجم فایل 690 KB
   دانلود : ديابت_بارداري.pdf           حجم فایل 667 KB
   دانلود : بارداري_خارج_رحمي.pdf           حجم فایل 569 KB