برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

   دانلود : كتواسيدوز_ديابتي_(DKA).pdf           حجم فایل 1397 KB
   دانلود : زخم_پاي_ديابتي.pdf           حجم فایل 708 KB
   دانلود : ديابت_اطفال.pdf           حجم فایل 764 KB
   دانلود : تغذيه_در_بيماران_ديابتي.pdf           حجم فایل 747 KB
   دانلود : تزريق_انسولين.pdf           حجم فایل 1031 KB
   دانلود : پيشگيري_از_ديابت.pdf           حجم فایل 1375 KB