برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

   دانلود : نارسايي_احتقاني_قلب.pdf           حجم فایل 874 KB
   دانلود : فشار_خون_بالا.pdf           حجم فایل 1270 KB
   دانلود : داروهاي_قلبي.pdf           حجم فایل 655 KB
   دانلود : تغذيه_و_بيماريهاي_قلبي_عروقي.pdf           حجم فایل 1147 KB
   دانلود : تست_ورزش.pdf           حجم فایل 373 KB
   دانلود : ترمبوز_وريد_عمقي_(DVT).pdf           حجم فایل 966 KB
   دانلود : پيس_ميكر_دائمي.pdf           حجم فایل 684 KB
   دانلود : پريكارديت.pdf           حجم فایل 624 KB
   دانلود : بيماري_حاد_عروق_قلبي.pdf           حجم فایل 1105 KB
   دانلود : آنژيوگرافي.pdf           حجم فایل 693 KB
   دانلود : آنژيو_پلاستي_کرونري.pdf           حجم فایل 733 KB
   دانلود : آندوكارديت.pdf           حجم فایل 660 KB