برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

   دانلود : سل.pdf           حجم فایل 511 KB
   دانلود : روش_استفاده_از_اسپري_هاي_تنفسي.pdf           حجم فایل 746 KB
   دانلود : پنوموني.pdf           حجم فایل 710 KB
   دانلود : بيماري‌_انسداد_ريوي‌_مزمن‌_COPD.pdf           حجم فایل 711 KB
   دانلود : آمبولي_ريه.pdf           حجم فایل 891 KB
   دانلود : آسم.pdf           حجم فایل 726 KB
   دانلود : ادم_ريوي.pdf           حجم فایل 514 KB