وظایف
شرح وظایف :
 
گام اول
1-نیاز سنجی آموزشی بیماران
2-تهیه محتوی آموزشی بر اساس نیاز سنجی اعلام شده
3-تهیه مقررات هر بخش
4-آموزش و آماده سازی پرسنل جهت آموزش بدو ورود
گام دوم
1-تهیه رسانه های آموزشی
2-شروع آموزش بدو ورود
گام سوم
1-تشکیل جلسات آموزشی پرسنل پرستاری(مهارت های برقراری ارتباط-اصول آموزش به مددجو-روش های آموزشی ورسانه های آموزشی)
2-آشنا سازی پرسنل با پروتکل آموزش سلامت به مددجو
3-هما هنگی جهت تکثیر رسانه های آموزشی تهیه شده
 
فعالیت های سوپر وایزر آموزش بیمار :
 
 • برگزاری جلسه با سر پرستاران برای یکسان سازی اهداف آموزشی
 • انتخاب و تعیین رابطین آموزش جهت اجرایی شدن اهداف آموزش بیمار در هر بخش با نظر سرپرستار وعلایق پرسنل
 • آموزش گروهی  وفردی رابطین درزمینه نحوه ارائه آموزش وهمکاری با واحد آموزش بیمارواگاه نمودن ایشان از حدود انتظارات
 •  هماهنگی برای برگزاری آزمون درون بخشی   از محتوی آموزشی ارائه شده . توسط سرپرستاران در بخش ها برطبق الویت بندی فراگیری محتوی اموزشی در هر بخش
 • تهیه پوستر آموزشی بهداشتی
 • حسابرسی فرم رضایتمندی بیماران وتهیه نمودار هر سه ماه یکبا برای کلیه بخش ها
 • ممیزی بالینی آموزش بیمار برظبق چک لیست  اعتبار بخشی  بصورت ماهیانه ورسم نمودار فصل در بخش ها ی بستری
 • نظارت مستمر بر کیفیت ارائه اموزش بیمارواطلاع رسانی نارسایی ها به سرپرستاران وپرسنل ضمن ارائه گزارش کتبی
 • تهیه پاور پوینت از مطالب آموزشی ویژه بیمار در زمینه تشخیص های  شایع این مرکز
 • تهیه لمینت آموزشی ونصب در راهرو و لابی و در مانگاه جهت مطالعه مراجعه کنندگان
 • اقدام به تهیه دی وی دی آموزشی جهت تشخیص ها وبیماری های شایع این مرکزبرای بیماران
 • تماس پس از ترخیص برای بیماران پر خطر ترخیص شده از بخش های جنرال  وآی سی یو 
 • ارائه پاسخ به سوالات درمانی  بعد از ترخیص بیماران همه روزه از ساعت 8صبح الی13/30

لازم به ذکراست صحت محتوای هر مطلب اموزشی وپمفلت به تایید مدیر گروه مربوطه وواحد فیزیوتراپی وکارشناس ارشد تغذیه رسیده است .