به نام خدا

دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت درمان سوء مصرف مواد 

ويژه پزشكان، متخصصان و روانشناسان (MMT)

     دانشگاه علوم پزشکی ایران ؛دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستيتو روانپزشكي تهران) در نظر دارد دوره های"آموزشی کوتاه مدت حرفه ای درمان های سوء مصرف مواد مخدر ويژه پزشكان و متخصصان" و "آموزش مقدماتي درمان های غير دارويي سوء مصرف مواد ويژه روانشناسان" را برگزار نماید.

قابل توجه  داوطلبین محترم :

الف -برای بهره مندی از امتیاز بازآموزی دوره ثبت نام از طریق "سامانه آموزش مداوم (www.ircme.ir) " الزامی است.

 ب- هزینه شرکت در دوره به حساب 5297444278 وشناسه واریز 27277  بانك ملت شعبه هجرت بنام دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان واریز شود.

ج- به دليل محدوديت ظرفیت، کپی فیش پرداختی در اسرع وقت  به شماره 66512858 -021 فاكس گردد.

د:  پس از فاکس فیش ؛با خانم حبشی کارشناس دوره (60- 66551655 یا 66512858)  تماس حاصل  تا در لیست  ثبت نام  کنندگان قطعی قرار گیرید .

و: در صورت  وجود داوطلبین بیش از  ظرفیت ثبت نام؛ اولویت با افرادی است که ثبت نام قطعی شده باشند.

مراحل ثبت نام در سايت آموزش مداوم