خانم ملکیان

نام و نام خانوادگی: ژاله ملکیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس گروه

پست الکترونیک :  malekianj@yahoo.com

شماره تماس:

داخلی:02186704732

مستقیم:02188622750

 

پیوندهای سریع