بخش قلب و عروق

اطلاعات رئیس بخش

تخصص : فلوشیپ اینترونشن رتبه علمی : دانشیار
تلفن : +98 21 64352463 فاکس :  
ایمیل : hsezavar@yahoo.com ملیت : ایرانی
آدرس دفتر رئیس : ساختمان حضرت محمد –طبقه پنجم- اتاق پزشکان قلب
سوابق و دستاورد های رئیس بخش

 

رئیس بخش

دکتر هاشم سزاوار

شرح وظایف مدیریت بخش

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
سيد پيمان طباطبايي   درمانی قلب و عروق   
مرجان حاج احمدی مربی درمانی قلب و عروق   
محبوبه  پازکی انزهائي   درمانی قلب و عروق   
عبد الله امیرفرهنگی استادیار هیئت علمی ـ آموزشی قلب و عروق   
رضا قنواتي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی قلب و عروق   
حسن رياحي نبي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی قلب و عروق   
شكوفه حاج صادقي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی قلب و عروق   
هاشم سزاوار دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی قلب و عروق   
جواد  مير اسماعيلي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی قلب و عروق   

 

ايام هفته

گزارش صبحگاهي

9- 8  

كلاس ، ژورنال كلاب

كنفرانس رزيدنتي

درمانگاهصبح

30/11-30/9

آنژيوگرافي

و كد 247

اكوي صبح

اكوي بعد از ظهر

راند آموزشي  بخش

30/11-30/9

بخش + مشاوره

14-30/12

شنبه

دكتر قنواتي

ژورنال كلاپ

دكتر سزاوار

دكترحاج صادقي- دكتر قنواتي

دكترحاج صادقي

دكتر پازوكي

دكتر قنواتي

         راند آموزشي

 

بخش + مشاوره

يكشنبه

 

دكتر رياحي

كلاس آموزشي مشترك با گروه داخلي

دكتر رياحي

دكتر حاج احمدي

دكتر پازوكي

دكتر حاج احمدي

        راند آموزشي

 

بخش + مشاوره

دوشنبه

 

CPC

كلاس آموزشي

دكترحاج صادقي

دكتر رياحي

دكترحاج صادقي

دكتر پازوكي

دكتر رياحي

        راند آموزشي

 

بخش + مشاوره

سه شنبه

 

دكتر حاج صادقي

كلاس آموزشي مشترك با گروه داخلي

دكتر حاج احمدي

دكتر قنواتي

دكتر پازوكي

دكترحاج صادقي

دكتر حاج احمدي

        راند آموزشي

 

بخش + مشاوره

چهارشنبه

 

دكتر سزاوار، دكتر حاج احمدي

Case  presentation

دكتر قنواتي

دكتر رياحي

دكترحاج صادقي

دكتر پازوكي

دكتر قنواتي

      راند آموزشي

 

بخش + مشاوره

پنجشنبه

 

   -

 

-

-

 

دكتر پازوكي

 

راند آموزشي

 

بخش + مشاوره