عنوان
<AryanicCMS:slider:23>

بخش روانپزشکی

اطلاعات رئیس بخش

تخصص : روانپزشکی رتبه علمی : استادیار
تلفن : +98 21 66509025 فاکس : +98 21 66506853
ایمیل : draghj@yahoo.com ملیت : ایرانی
آدرس دفتر رئیس : ساختمان حضرت محمد –طبقه هفتم- اتاق پزشکان روانپزشکی
سوابق و دستاورد های رئیس بخش

 

رئیس بخش

دکتر عاطفه قنبری جلفائی

شرح وظایف رئیس بخش

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
بهنام شريعتي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی روانپزشکی   
عاطفه  قنبري استادیار هیئت علمی ـ آموزشی روانپزشکی   
مير فرهاد قلعه بندي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی روانپزشکی   
سيدكاظم  ملكوتي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی روانپزشکی   
مهدي  نصر اصفهاني دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی روانپزشکی   

 

روز

گزارش صبحگاهي

راند آموزشي بخش

درمانگاه صبح

مشاوره

شنبه

دکتر نصر-دکتر قلعه بندی-دکتر قنبری

دکتر نصر-دکتر قلعه بندی-دکتر قنبری

دکتر شریعتی

 

يكشنبه

دکتر قلعه بندی- دکتر شریعتی

دکتر قلعه بندی- دکتر شریعتی

دکتر نصر- دکتر قنبری

 

سه شنيه

دکتر نصر- دکتر قنبری- دکتر شریعتی

دکتر نصر- دکتر قنبری-دکتر شریعتی

دکتر قلعه بندی

 

چهارشنبه

دکتر نصر- دکتر قلعه بندیدکتر قنبری- دکتر شریعتی

دکتر نصر- دکتر قلعه بندی- دکتر قنبری-دکتر شریعتی