بخش گوش، گلو و بینی

اطلاعات رئیس بخش

تخصص : فلوشیپ حنجره رتبه علمی : دانشیار
تلفن : +98 21 6415001-9 فاکس : +98 21 66511011
ایمیل : izadimd@yahoo.com ملیت : ایرانی
آدرس دفتر رئیس بخش : ساختمان حضرت محمد –طبقه دوم- اتاق پزشکانگوشحلق بینی
سوابق و دستاورد های رئیس بخش

 

رئیس بخش

دکتر فرزاد ایزدی

شرح وظایف رئیس بخش

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
صالح محبي   درمانی گوش وحلق و بینی   
علي محمد اصغري دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی گوش وحلق و بینی   
محمد فرهادي استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی گوش وحلق و بینی   
عليرضا محبي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی گوش وحلق و بینی   
اصلان احمدي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی گوش وحلق و بینی   
احمد  دانشي استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی گوش وحلق و بینی   
حسين رسول پناه مربی درمانی گوش و حلق و بینی لارنگولوژی لارنگولوژی
فرزاد  ايزدي  دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی گوش و حلق و بینی لارنگولوژی لارنگولوژی
محمد  محسني استادیار هیئت علمی ـ آموزشی گوش و حلق و بینی اتولوژی اتولوژی

 

ايام هفته

 

درمانگاه

اتاق عمل صبح

كلينيك فوق تخصصي

Cummings-review-ژورنال-Case report

شبنه

دكترفرهادي

دكتر احمدي

دكتر محسني

دكترصالح محبي

دكتر اصغري

دكتر محبي

دكتر رسول پناه

دكتر محسني

Cummings-review

يكشنبه

دكتر اصغري

دكتر رسول پناه

دكتر احمدي

دكتر صالح محبي

دكتر دانشي

دكتر جالسي

دكتر رسول پناه

 

دوشنبه

دكتر دانشي

دكتر محبي

دكتر اصغري

دكتر فرهادي

دكتراحمدي

دكتر محسني

دكتر اصغري

ژورنال

سه شنبه

دكترمحسني

دكتر رسول پناه

دكترصالح محبي

دكترايزدي

دكترمحبي

دكتر احمدي

دكتر محسني

 

چهارشنبه

دكترايزدي

دكترمحبي

دكتراحمدي

دكترصالح محبي-دكتراصغري

دكتر محسني- دكتر رسول پناه

دكتر بياضيان(عصر)

 

دكترفرهادي

دكترقلعه نوعي

ژورنال

 

Case report