بخش زنان و زایمان

اطلاعات رئیس بخش

تخصص :   رتبه علمی : استاد تمام
تلفن : +98 21 66509283 فاکس : +98 21 66509283
ایمیل : amehdizadeh kaski@yahoo.com ملیت : ایرانی
آدرس دفتر رئیس :  
سوابق و دستاورد های رئیس بخش

 

مدیریت بخش

دکتر ابولفضل مهدی زاده کاشی

شرح وظایف رئیس بخش


نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
شهلا ميرگلو بيات  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی زنان و زایمان   
اشرف السادات  موسوي  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی زنان و زایمان   
ندا هاشمي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی زنان و زایمان   
منصوره وحدت  دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی زنان و زایمان   
سپيده خداوردي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی درون بین زنان   
كبري طاهر منش  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی درون بین زنان   
ابوالفضل مهديزاده استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی درون بین زنان   
فريبا الماسي نوكياني استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی درون بین زنان   
لادن حقيقي استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی درون بین زنان   

 

روزهاي هفته

بخش (گراند راند)‌

بخش (مورنينگ  و  راند)‌

درمانگاه

اتاق عمللاپاراسكوپي

اتاق عمل ژنيكولوژي

شنبه 

دكتر مهديزاده ،‌دكتر الماسي ،‌دكتر موسوي،‌دكتر حقيقي،‌دكتر طاهرمنش

-

دكتر طاهرمنش

‌دكتر خداوردي

دكتر وحدت،دكتر مهديزاده،دكتر الماسي،دكتر طاهرمنش

یکشنبه

دكتر مهديزاده،‌دكتر حقيقي،‌دكتر الماسي،‌دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

دكتر مهديزاده،‌دكتر حقيقي،‌دكتر الماسي،‌دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

دكتر حقيقي

دكتر وحدت

‌دكتر موسوي

دوشنبه

دكتر وحدت،‌دكتر موسوي ،‌دكتر الماسي ،‌دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

دكتر وحدت،‌دكتر موسوي ،‌دكتر الماسي ،‌دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

دكتر وحدت

دكتر مهديزاده

‌دكتر حقيقي

سه شنبه

دكتر مهديزاده ،‌دكتر وحدت،‌دكتر موسوي ،‌دكتر حقيقي،‌دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

دكتر مهديزاده ،‌دكتر وحدت،‌دكتر موسوي ،‌دكتر حقيقي،‌دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

دكتر موسوي

دكتر الماسي

دكتر حقيقي، دكتر خداوردي، دكتر موسوي

چهارشنبه

دكتر مهديزاده،‌دكتر وحدت،‌دكتر حقيقي،‌دكتر الماسي،‌دكتر خداوردي-دكتر موسوي

دكتر مهديزاده،‌دكتر وحدت،‌دكتر حقيقي،‌دكتر الماسي،‌دكتر خداوردي-دكتر موسوي

دكتر الماسي

دكتر طاهرمنش

دكتر ميرگلوبيات

پنج شنبه

دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي،‌دكتر ميرگلوبيات

-

دكتر ميرگلوبيات