بخش داخلی

اطلاعات رئیس بخش

تخصص : فوق تخصص خون و انکولوژی رتبه علمی : استادیار
تلفن : +98 21 64352391 فاکس : +98 21 64352486
ایمیل : shahriariahmadi@yahoo.com ملیت : ایرانی
آدرس دفتر رئیس بخش : ساختمان حضرت محمد –طبقه ششم- اتاق پزشکان دپارتمان خون
سوابق و دستاورد های رئیس بخش

 

رئیس بخش

دکتر علی شهریاری احمدی

شرح وظایف رئیس بخش

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
طاهره زروك اهي محله استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی نفرولوژی نفرولوژی
مصدق جباري دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی نفرولوژی نفرولوژی
آريا جنابي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی نفرولوژی نفرولوژی
اميرحسين فرجي نعلچيگر استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی گوارش گوارش
احمد صادقي   درمانی داخلی گوارش گوارش
فروزنده ميرزاآقا   درمانی داخلی گوارش گوارش
امیرحسین بقراطیان استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی گوارش گوارش
محمود ارشد استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی گوارش گوارش
مرجان مخترع استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی گوارش گوارش
سيامك خالقي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی گوارش گوارش
محسن مسعودي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی گوارش گوارش
شهرام  آگاه استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی داخلی گوارش گوارش
اميرحسين فقيهي كاشاني دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی گوارش گوارش
ميترا ظريفكار استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی غدد غدد
 امیر   ضیایی​  استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی داخلی غدد غدد
حسين  صمداني فرد استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی غدد غدد
هادي  شهراد بجستاني استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی غدد غدد
 سیاوش  کورانی فر استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی ریه ریه
روزبه نقشين دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی ریه ریه
واهايان مراديانس استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی ریه ریه
سيد علي جواد موسوي  استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی داخلی ریه ریه
مژده ذبیحی دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی روماتولوژی روماتولوژی
علی جوادزاده استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی روماتولوژی روماتولوژی
ناهيد  كيانمهر دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی روماتولوژی روماتولوژی
انوشه حقيقي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی روماتولوژی روماتولوژی
فاطمه شيراني استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی روماتولوژی روماتولوژی
فرشيد فرداد استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی خون خون
 عبدالعلي   شهراسبي    درمانی داخلی خون خون
 رضا  شاهسوني مربی درمانی داخلی خون خون
نفیسه انصاری نژاد استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی خون خون
علي شهرياري احمدي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی خون خون
آيدا ايران پور  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی   
مرتضي حسن زاده استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی   
سيد مهدي پهلواني   درمانی داخلی   
عليرضا هجرتي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی   
عباس غلامي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی   
روشنك هاشمي نسب استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی   
نيلوفر خدابنده لو استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی   
محمد  سبزي كاريان  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی داخلی گوارش گوارش

 

برنامه آموزشی بخش ریه

روزهاي هفته

 

راند بيماران جديد

8-30/7

مورنينگ ريپورت

9-8

برونكوسكپي

11-9

راند بخش

11-9

راندICU

30/12-11

درمانگاه

10-12

Text Review

 

مشاوره

 

درمانگاه عصر

18-14

شنبه

فلو ها

دكتر مراديانس

دكتر كوراني فر

دكتر نقشين

دكتر مراديانس

دكتر كوراني فر

دكتر نقشين

فلو ارشد

 

دكتر كوراني فر

فلوهاي بخش  

فلو ارشد  

 

 

يك شنبه

فلو ها

دكتر مراديانس

 

دكتر موسوي

دكتر كوراني فر

دكتر موسوي

فلو ارشد

دكتر مراديانس

 

پلي سمنوگرافي

دكتر قلعه بندي

فلوهاي سال دوم

فلو ارشد  

 

دكتر كوراني فر

دو شنبه

فلو ها

CPC گروه داخلي

دكتركوراني فر 

فلو ريه

 

دكتر مراديانس  

دكتر كوراني فر

فلو ارشد

دكتر نقشين

دكتر كوراني فر

فلوهاي بخش  

فلو ارشد

 

 

سه شنبه

فلو ها

دكتر نقشين

دكتر مراديانس

دكتر نقشين

 دكتر كوراني فر

دكتر مراديانس

فلو ارشد

دكتر كوراني فر

 

دكتر كوراني فر

فلوهاي بخش

فلو ارشد   

 

دكتر كوراني فر

چهارشنبه

فلو ها

دكتركوراني فر

دكتر كوراني فر

دكتر مراديانس

دكتر كوراني فر

فلو ارشد

 

دكتر كوراني فر

فلوهاي بخش  

فلو ارشد  

ژورنال كلاب

 

پنج شنبه

فلو ها

   

فلو ارشد

 

فلو ارشد

دكتر موسوي

 

فلو ارشد  

كلاس راديولوژي و

Grand Round

 

 
 
 
 
 

برنامه آموزشي بخش نفرولوژی

روزهاي هفته

مورنينگ ريپورت

9-8

راند بخش

10-9

درمانگاه

     12-10

کلاس درس و کنفرانس

شنبه

دکتر جنابی

دکتر جباری

دکتر جنابی

دكترزروك

----

- دکترزروك: مطالعه نوشته های فراگیران ( مندرج در پرونده بیماران ) ( رفع مشکلات نوشتاری و آگاهی و آموزش فراگیران در زمینه اهمیت ... و Progress Note , Admission Note( ساعت 10 الی 11 )

2- دکتر زروك: کنفرانس درون بخشی براساس مسائل بیماران بستری و بحث در موردسئوالات تعیین شده برای فراگیران ( ساعت 11 الی 12 )

3- دکتر جنابی : راند بر بالین بیماران بستری

4- دکتر جباری : ویزیت بیماران بخش ، راند  رزیدنتی

یکشنبه

دکتر جباری

دکتر جباری

دکتر جنابی

دكترزروك

دکترجباری

دکترزروك: Teaching Roundبر بالین بیماران ( با تاکید بر آموزش معاینات بالینی و تفسیر پاتوفیزیولوژیکی علائم بالینی ) ( ساعت 10 الی 11) .

دکتر جباری : ویزیت بیماران بخش

دکترجنابي: ویزیت بیماران بخش

دوشنبه

دکتر جنابی

دکتر جباری

دکتر جنابی

دكترزروك

دكتر زروك

دکتر جباری : راند بر بالین بیماران با رزیدنت و انترن ( Teaching Round)

دکترجنابي: راند بر بالین بیماران با رزیدنت و انترن ( Teaching Round)

دکتر زروك: راند بر بالین بیماران با رزیدنت و انترن ( Teaching Round

سه شنبه

دكتر زروك

دکتر جباری

دکتر جنابی

دكترزروك

دکتر جنابی

دکتر زروك: 1-  Teaching Round( ساعت 10 الی 12 )

                     2- کلاس آموزشی مباحث اعلام شده بر بالین بیمار  ( Nephrology Rotation )

                    ساعت 12 الی 13

 

چهارشنبه

دکتر جباری

دکتر جباری

دکتر جنابی

دكترزروك

----

دکتر زروك: 1-  Teaching Round( ساعت 10 الی 11 ) ( شرکت در Journal clupو CPC) (11-12).

2- کلاس آموزشی Urinalysis( ساعت 12 الی 13 )

دکتر جباری Teaching Round   ساعت 10-11

دکتر جنابي: کنفرانس درون بخشی

پنجشنبه

 

دکتر جباری

دکتر جنابی

دكترزروك

-----

دکتر جباری: شرکت در کنفرانسهای اعلام شده مطابق برنامه

دکتر جنابي: شرکت در کنفرانسهای اعلام شده مطابق برنامه

دکتر زروك : شرکت در کنفرانسهای اعلام شده مطابق برنامه

 
 
 
 
 

برنامه آموزشي بخش خون

روزهاي هفته

مورنينگ

9-8

راند آموزشي بخش

 11-9

درمانگاه صبح

12 - 10

آموزش دانشجويان

12-11

كلاس ، ژورنال كلاپ ،كنفرانس رزيدنتي

8 -30 /7

 

درمانگاه عصر                 

14 -  16             

 

شنبه

 

دكتر انصاري نژاد

دكتر انصاري نژاد

--

دكتر انصاري نژاد

دكترشهرياري

دكتر انصاري نژاد

يك شنبه

 

دكتر شهرياري-  دكتر انصاري نژاد

دكتر شهرياري

دكتر انصاري نژاد

دكتر شهرياري

رزيدنت سال 3

 

دوشنبه

 

دكترفرداد

دكترانصاري نژاد

دكتر شهرياري

دكتر فرداد

دكتر فرداد

دكتر فرداد

دكتر انصاري نژاد

سه شنبه

 

دكترفرداد- دكترانصاري نژاد

(بصورت يك هفته درميان)

دكترفرداد

دكتر فرداد

دكتر انصاري نژاد

رزيدنت سال 3

 

دكتر فرداد

چهارشنبه

 

دكترفرداد

دكترفرداد

دكتر انصاري نژاد

دكتر فرداد

دكتر انصاري نژاد

دكتر فرداد

 

پنج شنبه

 

---

رزيدنت سال آخر

--

دكتر انصاري نژاد

دكتر فرداد

 

 
 
 
 
 

برنامه آموزشي بخش روماتولوژي

روزهاي هفته

مورنينگ

9- 8  

راند آموزشي  بخش

گراند راند

10-9

مشاوره

12-10

درمانگاه

12-9

آموزش دانشجويان

12-9

كلاس ژورنال كلاب

كنفرانس رزيدنتي

كنفرانس فلو

12-11

پروسيجر

12-8

شنبه

دكتر حقيقي

اتند آنكال بخش

اتند مسئول مشاوره

در ماه مربوطه

-

* اتند مسئول دانشجويان

در ماه مربوطه

ژورنال كلاب  اولين و سومين شنبه هر ماه توسط فلو

دوم و چهارم توسط رزيدنت

-

يكشنبه

دكتر كيانمهر

 -

اتند مسئول مشاوره

در ماه مربوطه

دكتر جوادزاده

دكتر حقيقي

-

تزريقات مفصلي در درمانگاه

دوشنبه

دكتر شيراني

-

اتند مسئول مشاوره

در ماه مربوطه

دكتر شيراني

 

دكتر كيانمهر

-

تزريقات مفصلي

در درمانگاه

سه شنبه

دكتر جوادزاده

راند براي دانشجويان هفته اي يكبار توسط رزيدنت ارشد

اتند مسئول مشاوره

در ماه مربوطه

-

دكتر جوادزاده

 سه شنبه هر هفته كلاس جهت رزيدنتها توسط اساتيد و كلاس جهت دانشجويان و انترنها توسط فلو يا رزيدنت

تزريقات مفصلي

در درمانگاه

چهارشنبه

دکتر فاطمه شیرانی دکتر انوشه حقيقي دکتر ناهيد كيان‌مهر( هرماه يك اتند)

-

اتند مسئول مشاوره

در ماه مربوطه

دكتر كيانمهر

دكتر حقيقي

دكتر شيراني

-

تزريقات مفصلي

در درمانگاه

پنج شنبه

پنج شنبه دوم هر ماه انجمن برنامه روماتولوژي در سازمان نظام پزشكي

-

اتند مسئول مشاوره

در ماه مربوطه

دكتر بيداري

درمانگاه دكتر بيداري

-

تزريقات و پالس تراپي در درمانگاه

 
 
 
 
 

 برنامه آموزشي بخش گوارش

روزهاي هفته

 

راند فلو

30/7-8

مورنينگ

9- 8

راند آموزشي بخش

گراند راند

11- 9

درمانگاه

 صبح

12- 30/9

كلاس  آموزش دانشجويان

13- 11

ژورنال كلاب

كنفرانس رزيدنتي

كنفرانس فلو

10- 8

 پروسيجر( آندوسكوپي  آندوسونو-كولونوسكوپي - مانومتري- ERCP) 14-8 

درمانگاه عصر

16-14

شنبه

فلو

دكترخالقي- دكتر

مخترع

دكترخالقي

دكترمسعودي-

دكترخالقي

دكترخالقي

دكترمسعودي

دكتربقراطيان

 

يكشنبه

 

فلو

دكترآگاه - دكترفقيهي

دكتربقراطيان-دكتر فرجي

گراند راند- كليه اساتيد

 

دكترمخترع-

 

دكتربقراطيان

دكتربقراطيان

دكترخالقي

دكترمخترع- دكتر فرجي

دكترمسعودي

دوشنبه

 

فلو

دكترمسعودي- دكتربقراطيان

دكترمخترع

دكترميرزاآقا

                  دكترفقيهي

دكتر مخترع

دكترمخترع

دكترآگاه- دكترمخترع

دكترخالقي- دكترميرزاآقا

دكترمخترع

سه شنبه

 

فلو

دكترمخترع

دكترمخترع –دكتر فرجي

دكترآگاه

دكتر مخترع

فلو گوارش- دكتر فرجي

دكترمخترع

فلو گوارش

دكترمخترع- دكتر فرجي

 

دكترمسعودي

چهارشنبه

 

فلو

دكتر بقراطيان دكترمخترع

دكتر ميرزاآقا

دكترمسعودي- دكترفقيهي

دكتر ميرزاآقا

دكترخالقي

دكتر مسعودي

 دكتر فقيهي

دكترآگاه

دكترمسعودي

دكترفقيهي- دكترآگاه

دكترمخترع

پنجشنبه

 

فلو

--

 دكترآگاه

-

--

كليه اساتيد

دكتر فرجي

 

 
 
 
 
 

برنامه آموزشي بخش غدد

روزهاي هفته

مورنينگ

9- 8  

راند آموزشي  بخش

گراند راند

10-9

مشاوره

درمانگاه

              12-10

آموزش دانشجويان

گراندراند     11-9

ژورنال كلاب  12-11

 

پروسيجر آموزشي

FNAدر درمانگاه

شنبه

 

دكتر ضيايي

دكتر ارشد- دكترضيايي

دكتر ارشد

دكترضيايي

دكتر صمداني فرد

دكتر صمداني فرد

--

دكتر صمداني فرد

يكشنبه

 

    دكتر شهراد

دكتر شهراد- دكترارشد

 

دكتر شهراد

دكترارشد

--

دكتر شهراد

دكترارشد

 

دكتر شهراد- دكترارشد

 

--

دوشنبه

 

اعضاي گروه

دكتر صمداني فرد

دكترضيايي

دكتر صمداني فرد

دكترضيايي

--

دكتر صمداني فرد

دكترضيايي

دكتر صمداني فرد

دكترضيايي

--

سه شنبه

 

دكترصمداني فرد

دكتر ضيايي

دكترصمداني فرد

دكتر ارشد

دكتر شهراد- درمانگاه غدد

دكتر ارشد- درمانگاه چاقي

دكتر شهراد

دكترصمداني فرد

--

دكتر شهراد

چهارشنبه

 

دكتر ارشد

دكتر صمداني فرد

دكتر شهراد

دكترارشد

دكتر ارشد

--

دكتر ارشد

پنجشنبه

 

--

اتند آنكال

اتند آنكال

--

             --

--

--

 

 

 
 
 
 
 

برنامه آموزشي بخش جنرال

روزهاي هفته

مورنينگ

9- 8

راند آموزشي  بخش

گراند راند

مشاوره

درمانگاه

صبح

آموزش كارورزان و كارآموزان

 

كلاس ، ژورنال كلاب

كنفرانس رزيدنتي

درمانگاه عصر

شنبه

دكتر خدابنده لو

دكتر هجرتي

اتند آنكال همان روز

دكتر خدابنده لو

دكتر خدابنده لو

دكتر هجرتي

كلاس اينترني

دكترخدابنده لو

 

يكشنبه

 

دكتر غلامي

 

دكتر غلامي

اتند آنكال همان روز

دكتر غلامي

دكتر غلامي

كلاس اينترني

دكتر هاشمي نسب

دكتر خدابنده لو

دوشنبه

 

CPC

دكتر خدابنده لو

اتند آنكال همان روز

دكتر هجرتي

 

دكتر حسن زاده

دكتر پهلواني

دكتر هجرتي

سه شنبه

دكتر حسن زاده

 

دكتر حسن زاده

اتند آنكال همان روز

-

رزيدنت ارشد

-

دكتر خدابنده لو

چهارشنبه

دكتر هجرتي

گراند راند

اتند آنكال همان روز

دكتر غلامي

ژورنال كلاب و گراند راند

ژورنال كلاب و گراند راند

 

دكتر غلامي

پنج شنبه

-

-

اتند آنكال همان روز

دكتر خدابنده لو

دكتر حسن زاده

-

-

-