دانشگاه علوم پزشکی ایران معاونت آموزشی
پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦ Iran
صفحه اصلي > بازی سازی در آموزش پزشکی > سایت های مفید 
بازی سازی در آموزش پزشکی
سخن مسئول واحد بازی سازی

پیام مسئول واحد بازی سازی

با استعانت از پروردگار متعال و همکاری و مساعدت جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی معاون محترم آموزشی دانشگاه، مشارکت اعضای هیات علمی، کارکنان صدیق و دانشجویان علاقمند واحد بازی سازی در آموزش علوم پزشکی در سال 1395 در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی و در این مدت موفق شد ضمن شناسایی علاقمندان به این حوزه نسبت به برگزاری کارگاه های و جلسات متعدد آموزشی اهتمام ورزد. این واحد به منظور ایجاد تحول در نظام آموزشی و ارتقا کیفیت یاددهی- یادگیری در تلاش است تا با ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی ذی نفعان در ارتقاء کیفیت نظام آموزش سلامت گام بر دارد و در راستای تحول و آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور زمینه انجام تحقیقات آموزشی، بازنگری و تدوین کریکولوم های بازی سازی شده بکوشد و امکان بهره مندی از دانش متخصصین و فناوری های نوین در این زمینه را فراهم آورد.

Best Game website for Game Developers and learners

1. GameDev.net

2. Gamasutra

3. GameSpot

4. Sirlin.net

5. GamePolitics

6. GameRankings.com

7. MakeItBigInGames.com

8. GameIndustryGrunts.com

9. Hideoblog

10. Ian Bogost

11. IGDA

12. GameTutorials.com

13. Edge-Online.com

14. Pixel Prospector

15. WhatGamesAre

16. TIGForums

17. Y Combinator

18. Game Developers Conference

19. Amit's Game Programming Website

20. CoolGameJobs.com

21. Brainy Gamer

22. Joystiq

23. TechCrunch

24. AltDevBlogADay

25. iDevBlogADay

26. 148apps

27. GameJobs.com

28. PocketGamer

29. GAMESbrief

30. Opposable Thumbs (a.k.a Ars Tecnica Gaming)

31. Fiksu

32. Flurry

33. Kontagent

34. InsideMobileApps

35. StackOverflow

36. PlanetRecruit.com

37. AppAnnie

38. Academy of Interactive Arts & Sciences

39. Shareware Industry Conference

40. Ludum Dare

41. AiGameDev

42. No Twinkie Database

43. Sloperama

44. SignificantBits

45. 8BitHorse

46. ChrisHecker

47. Indie Games

48. The Koalition

49. SocialGamesObserver

50. BlackGolem

اقدامات صورت گرفته
مطالب مفید

سایت هاي مرتبط
فیلم هاي مرتبط
عکس هاي مرتبط
کتب بازي سازي

آمار بازدیدکنندگان
آنلاین: 1
کل: 1087461
کاربردی
ارتباط با ما

آدرس الکترونیکی
آدرس مکانی

IUMS IS ACCREDITED BYASIC |SAWEB| SITE MAP @2015 ALL RIGHTS RESERVED|WWW.IUMS.AC.IR