قابل توجه همکاران محترم شرکتی، ضریب kو پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 

قرارداد بیمه مکمل درمان کارکنان دانشگاه از تاریخ 95/7/1 لغایت 96/6/31 با شرکت سهامی بیمه ایران منعقد گردید.

 

این قرارداد شامل 2 طرح طلایی (حق بیمه 1.190.280 ریال) طرح نقره (حق بیمه 425.000 ریال می باشد که هر فرد مجاز به انتخاب یک طرح برای خود و کلیه افراد تحت تکفل می باشند

 

با توجه به اینکه امکان حذف و اضافه و یا تغییر طرح انتخابی وجود ندارد، با مطالعه دقیق شرایط قرارداد و جداول تعهدات هر دو طرح (بارگذاری شده در قسمت بیمه سایت اداره رفاه) اقدام به ثبت نام نمایند.

 

 

متقاضیان باید پس از تکمیل فرم ذیل و واریز حق بیمه یکساله خود و کلیه افراد تحت تکفل بصورت یکجا به شماره حساب اعلام شده از طرف شرکت بیمه ایران جهت تکمیل ثبت نام خود فیش واریزی(در 3 نسخه) و فرم ثبت نام را به رابط رفاهی محل خدمت تحویل دهند.

 

1- راهنمای ثبت نام بیمه تکمیلی درمان کارکنان (طرحی، شرکتی، پزشک خانواده و ضریبK)

2- فرم ثبت نام بیمه تکمیلی درمان(پرسنل شرکتی،پزشک خانواده و ضریب k )

3- لیست ثبت نام کنندگان(پرسنل شرکتی،پزشک خانواده و ضریب k)

 

 

تاریخ شروع و پایان ثبت نام

95/7/26 لغایت 96/8/7

آدرس: تهران ، بزرگراه شهید همت غرب ، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران ، طبقه اول  ستاد مرکزی . اتاق 106 و 107

تلفن: 86702015-021   نمابر 88622614 -021

پست الکترونیکی: refahi@iums.ac.ir