به سامانه ثبت نام بيمه تكميلي درمان كاركنان دانشگاه ایران خوش آمديد
قرارداد بیمه مکمل درمان کارکنان دانشگاه از تاریخ 95/7/1 لغایت 96/6/31 با شرکت سهامی بیمه ایران منعقد گردید. این قرارداد شامل 2 طرح طلایی (حق بیمه
1.190.280 ریال)طرح نقره (حق بیمه 425.000 ریال)  می باشد که هر فرد مجاز به انتخاب یک طرح برای خود و کلیه افراد تحت تکفل می باشند

با توجه به اینکه امکان حذف و اضافه و یا تغییر طرح انتخابی وجود ندارد، با مطالعه دقیق شرایط قرارداد و جداول تعهدات هر سه طر (بارگذاری شده در قسمت بیمه سایت اداره رفاه) و آماده نمودن موارد ذیل اقدام به ثبت نام در سایت اداره رفاه نمایید.

*******

- کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شماره دفترچه بیمه، برای خود و کلیه افراد تحت تکفل – شماره پرسنلی، تاریخ استخدام(ملاک زمان استخدام بصورت قراردادی یا  پیمانی و رسمی)


- شماره حساب حقوقی(در مجموع باید 13 رقم باشد که با گذاشتن 0 ابتدای شماره حساب 13 رقم را کامل نمایید)

- شماره شبا

(برای دیدن فیلم آموزشی دریافت شبای بانک ملت کلیک نمایید.)

-شناسایی دقیق واحد پرداخت حقوق بیمه شده اصلی*******

    محل پرداخت حقوق کلیه پرسنل حراست ستاد دانشگاه می باشد.

پرسنل مامور،واحدی که از آن حقوق دریافت می کنند را به عنوان محل خدمت خود در سامانه انتخاب نمایند.

تکمیل فرآیند ثبت نام مستلزم پرینت و امضای فرم تعهد نامه توسط فرد متقاضی اخذ تاییدیه امور مالی و تحویل به نماینده رفاهی واحد محل خدمت می باشد.

هرگاه ثابت شود كه بيمه‌شده عمداً به ‌وسيله اظهارات كاذب و يا ارائه مدارك نادرست اقدام به ثبت نام و دريافت وجوهي براي خود و يا بيمه‌شدگان وابسته به خود کرده است، دراين‌ حالت نام بيمه ‌شده و بيمه‌شدگان وابسته به وي از ليست قرارداد بيمه خارج شده و بيمه‌گـر محق به دريافت وجوهي است كه تحت هر عنـوان از ابتداي قرارداد بابت هزينه‌هـاي درمانـي به بيمه‌ شده و يا بيمه ‌شدگان وابسته به وي پرداخت کرده است و حق‌ بيمه‌هاي پرداختي به بيمه‌گر نيز مسترد نخواهد شد.

اين سامانه صرفا جهت ثبت نام كاركنان محترم هيئت علمي و غیر هیئت علمی (رسمي، پيماني، قراردادي ) مي باشد.

تاریخ شروع و پایان ثبت نام 95/7/24 لغایت 95/8/3ورود به سامانه ثبت نام

آدرس: تهران ، بزرگراه شهید همت غرب ، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران ، طبقه اول  ستاد مرکزی . اتاق 106 و 107

تلفن: 86702015-021   نمابر 88622614 -021

پست الکترونیکی: refahi@iums.ac.ir