دانلود : مدارک درمانی ایثارگران           حجم فایل 191 KB
   دانلود : madarek_38803.pdf           حجم فایل 189 KB

آدرس: تهران ، بزرگراه شهید همت غرب ، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران ، طبقه اول  ستاد مرکزی . اتاق 106 و 107

تلفن: 86702015-021   نمابر 88622614 -021

پست الکترونیکی: refahi@iums.ac.ir