پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
  • "سخنرانی های علمی دانشکده بهداشت 96-1395"

  • کسب رتبه سوم دانشکده بهداشت در بین 9 دانشکده ی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • قابل توجه کلیه همکاران محترم ( هیئت علمی وغیر هیئت علمی )

  • کسب رتبه دوم در حیطه ی رتبه بندی آموزشی (رخاد)

  • عرض تبریک بمناسبت روز استاد

                                                      

سامانه علم سنجی                  سیستم آموزشی سما             سامانه‌اتوماسیون تغذیه                سامانه مهندسی مشاغل          گروه خدمات بهداشتی و آموزشی

اعضای هیئت علمی                 فرم های آموزشی                    آیین نامه صندوق رفاه                     آموزش ضمن خدمت                    گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

سامانه پژوهشیار                      برنامه کلاسی                          سامانه ثبت نام طرح                      اداره رفاه و تعاون                           گروه مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک                        تقویم آموزشی                         سامانه بیمه سلامت                    تامین اجتماعی                             گروه علوم بهداشتی و تغذیه

افیلیشن مقالات                        آئین نامه ها                              پرتال تسهیلات                              اتوماسیون اداری                          گروه اپیدمیولوژی

آئین نامه ارتقاء                          سامانه اسكان                            برنامه امتحانی                             سامانه بیمه تکلمیلی                  گروه آمار زیستی

سيستم سعاد                         آموزش مجازی                           ژرنال کلاب                                     فیش حقوقی                               دانشجویان MPH 

طرح درس    

اخبار پژوهشی