631
گروه کودکان دانشكده پزشكي - صفحه اصلی گروه <link rel="icon" type="image/ico" href="favicon.ico"/> <meta content=",آیین نامه , برنامه , امتحان , مقررات , بیماردشوار , آموزش , پژوهش , اعضای هیئت علمی , دستیاران تخصصی , دستیاران فوق تخصصی " name="keywords" /> <meta content="خانه" name="description" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <style type="text/css"> A.searchbox:link { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none;} A.searchbox:visited { COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none;} A.searchbox:hover { COLOR: #ff0000; TEXT-DECORATION: underline;} .Soff{background-image:url('/images/stars.png'); background-position: left top; text-align: center ; width: 28px; height: 28px; padding: 0px;margin: 0px;}.Son{background-image:url('/images/stars.png'); background-position: left center; text-align: center ; width: 28px; height: 28px; padding: 0px;margin: 0px;}.Sdo{background-image:url('/images/stars.png'); background-position: left bottom; text-align: center ; width: 28px; height: 28px; padding: 0px;margin: 0px;} .boximg{margin: 5px;} .topcenterimg{background-image: url(/cms/skins/box/b52_t_c.png) ;background-position: center ; height: 38px ;background-color: ; padding: 0px 8px 0px 8px ;line-height: 34px ;text-align: right ;font-family: tahoma;font-size: 9pt;color: #ffffff;font-weight: bold } .boxtable2{display:none} .bordersimg{background-position: left ;background-repeat: repeat-y ;border-left: 0px #c8c8c8 solid;border-right: 0px #c8c8c8 solid;border-bottom: 0px #c8c8c8 solid;border-top: 0px #c8c8c8 solid;background-color: #ffffff } .bordersimgr{background-position: right ;background-repeat: repeat-y } </style> <script language=javascript> function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {var today = new Date();today.setTime(today.getTime());if (expires) {expires = expires * 1000 * 60 * 60 * 24;}var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));document.cookie = name + "=" + escape(value) +((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +((path) ? ";path=" + path : "") +((domain) ? ";domain=" + domain : "") +((secure) ? ";secure" : "");}function Get_Cookie(check_name) {var a_all_cookies = document.cookie.split(';');var a_temp_cookie = '';var cookie_name = '';var cookie_value = '';var b_cookie_found = false; for (i = 0; i < a_all_cookies.length; i++) {a_temp_cookie = a_all_cookies[i].split('=');cookie_name = a_temp_cookie[0].replace(/^\s+|\s+$/g, '');if (cookie_name == check_name) {b_cookie_found = true;if (a_temp_cookie.length > 1) {cookie_value = unescape(a_temp_cookie[1].replace(/^\s+|\s+$/g, ''));}return cookie_value;break;}a_temp_cookie = null;cookie_name = '';}if (!b_cookie_found) {return null;}} var ratindstate='';if(Get_Cookie('rating')!=null){ratindstate=Get_Cookie('rating')} try{Sajx=new XMLHttpRequest();}catch(e){try{Sajx=new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP.4.0");}catch(oc){try{Sajx=new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP.3.0");}catch(occ){try{Sajx=new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP");}catch(oc4){try{Sajx=new ActiveXObject("MICROSOFT.XMLHTTP.1.0");}catch(oc5){ try{Sajx=new ActiveXObject("MICROSOFT.XMLHTTP.1");}catch(oc6){try{Sajx=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(oc){Sajx=null;}}}}}}}if(!Sajx&&typeof XMLHttpRequest!="undefined"){Sajx= new XMLHttpRequest();} var numConversion = {'0':'۰', '1':'۱', '2':'۲', '3':'۳', '4':'۴', '5':'۵', '6':'۶', '7':'۷', '8':'۸', '9':'۹'}; $(document).ready(function() { var grid = $(".farsinumbers"); var gridContent = grid.contents(); convertText(gridContent); function convertText(contents) { contents.each(function() { if (this.nodeType == 3) { this.nodeValue = $("<div/>").html(convert(this.nodeValue)).text(); } else if (this.nodeType == 1) { convertText($(this).contents()); } }); } $(".myGrid").html(grid.html()); function convert(txt) { var resultTxt = ''; var textChar = ''; for (var i = 0; i < txt.length; i++) { textChar = txt.charAt(i); if (numConversion.hasOwnProperty(textChar )) { resultTxt += numConversion[textChar ]; } else { resultTxt += textChar; } } return resultTxt; }}); </script> <link rel="stylesheet" href="/includes/cms.css"/> </head> <body style="margin: 0px;background:#FFFFFF "> <div align="center" > <div id="designZone" style="border: 0px solid rgb(102, 204, 204); width: 980px; background: url(http://ped.iums.ac.ir/cms/templatedesigner/temdesigner.aspx?editid=1938) transparent;" align="center"><input id="IDcounter" value="55" style="display: none;" type="hidden"><table width="100%" style="height: 50px; background-image: url(http://ped.iums.ac.ir/uploads/); background-color: rgb(255, 255, 255);" id="tableID-19" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 92px; background-image: url(http://ped.iums.ac.ir/uploads/flag_97276.jpg);" id="DragContainer42" dropobj="0" startwidth="92" startheight="49" startleft="142" starttop="114"></td><td dir="rtl" id="DragContainer16" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 300px;" dropobj="0" startwidth="300" startheight="53" startleft="233" starttop="114" inputedwidth="300" ids=""></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 60px;" id="DragContainer41" dropobj="0" startwidth="163" startheight="49" startleft="495" starttop="114" inputedwidth="60" ids=""></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 200px;" id="DragContainer40" dropobj="0" startwidth="200" startheight="49" startleft="594" starttop="114" inputedwidth="200" ids=""></td><td class="tdZone" height="100%" align="center" style="width: 328px; background-image: url(http://ped.iums.ac.ir/uploads/iums-title_97274.jpg);" id="DragContainer39" dropobj="0" startwidth="327" startheight="49" startleft="794" starttop="114" inputedwidth="328" ids=""></td></tr></tbody></table><table width="100%" style="height: 10px;" id="tableID-1" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer55" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 978px;" dropobj="0" startwidth="979" startheight="27" startleft="142" starttop="164"></td></tr></tbody></table><table notimportant="location='structures/header.zip'" style="height: 120px; display: table; background-image: url(http://ped.iums.ac.ir/cms/templatedesigner/temdesigner.aspx?editid=1938); background-color: rgb(0, 0, 102);" id="tableID-6" class="tableZone module_drop ui-resizable" align="center" border="0" cellpadding="0px" cellspacing="0px " width="100%"> <tbody><tr class="trZone" valign="top"> <td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 50px;" id="DragContainer52" dropobj="0" startwidth="48" startheight="119" startleft="142" starttop="174" inputedwidth="80" ids=""></td><td class="tdZone" height="100%" align="center" style="width: 900px;" id="DragContainer51" dropobj="0" startwidth="859" startheight="119" startleft="190" starttop="174" inputedwidth="900" ids=""></td><td class="tdZone" height="100%" align="center" style="width: 30px;" id="DragContainer50" dropobj="0" startwidth="72" startheight="119" startleft="1049" starttop="174" inputedwidth="30" ids=""></td> </tr> </tbody></table><table width="100%" style="height: 5px;" id="tableID-4" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer45" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 196px; background-color: rgb(255, 255, 255);" dropobj="0" startwidth="197" startheight="27" startleft="142" starttop="294"></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 195px; background-color: rgb(255, 255, 255);" id="DragContainer49" dropobj="0" startwidth="196" startheight="27" startleft="339" starttop="294"></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 195px; background-color: rgb(255, 255, 255);" id="DragContainer48" dropobj="0" startwidth="196" startheight="27" startleft="535" starttop="294"></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 195px; background-color: rgb(255, 255, 255);" id="DragContainer47" dropobj="0" startwidth="196" startheight="27" startleft="731" starttop="294"><p> <a href="http://fmd.iums.ac.ir/"><strong><font face="Times New Roman, Times, serif">دانشکده پزشکی</font></strong></a></p></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 193px; background-color: rgb(255, 255, 255);" id="DragContainer46" dropobj="0" startwidth="194" startheight="27" startleft="927" starttop="294"><p> <a href="http://www.IUMS.ac.ir" title="دانشگاه علوم پزشکی ایران"><strong><font face="Times New Roman, Times, serif">دانشگاه علوم پزشکی </font></strong></a></p> <p> </p></td></tr></tbody></table><table width="100%" style="height: 20px;" id="tableID-1" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer37" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 978px;" dropobj="0" startwidth="979" startheight="27" startleft="142" starttop="322"><div id="menu64" style="position:relative;z-index:1999;direction:ltr;text-align:right"> <ul class="menu64"><li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=1084" ><span>صفحه اصلی گروه</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8558" ><span>اخبار </span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8559" class="parent" ><span>مطالب آموزشی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8607" ><span>نمونه سوالات</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8608" ><span>فیلم آموزشی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8609" ><span>اسلایدهای آموزشی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8907" class="parent" ><span>وبلاگ آموزشي</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8943" ><span>گاهنامه</span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8945" ><span>الگوریتم</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9271" ><span>پرونده نويسي صحيح</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8944" ><span>پورتفولیو</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=25995" ><span>کتابهای آموزشی</span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8562" class="parent" ><span>پژوهشی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8612" ><span>پروژه های در حال اجرا</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9652" class="parent" ><span>فهرست پایان نامه ها از سال 1388- 1392</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9655" ><span>دکترفریده ابراهیمی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9657" ><span>پرفسورحسن اتوکش</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9659" ><span>دکتر فهیمه احسانی پور</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9660" ><span>دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9662" ><span>دکتر عبدالرضا استقامتی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9669" ><span>ظرفیت پایان نامه</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9671" ><span>دکتر لادن افشارخاص</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9673" ><span>دکتر شهلا انصاری</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9674" ><span>دکتر غلامرضا باهوش</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9677" ><span>دکتر آرش بردبار</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9678" ><span>دکتر محمد حسن بمانیان</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9680" ><span>دکتر رویا عیسی تفرشی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9682" ><span>دکتر آزیتا توسلی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9685" ><span>دکتر بهنام ثبوتی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9686" ><span>دکتر رزیتا حسینی شمس آبادی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9688" ><span>دکتر نسرین حسینی نژاد</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9690" ><span>دکتر نسرین خالصی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9692" ><span>دکترفریبا خداپناهنده</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9694" ><span>دکترنسترن خسروی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9696" ><span>دکتر ناهید رحیم زاده</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9698" ><span>دکتر مریم رزاقی آذر</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9700" ><span>دکتر فرزانه روحانی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9702" ><span>دکتر مریم سابوته</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9704" ><span>دکتر فهیمه سهیلی پور</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9706" ><span>دکتر شیرین سیاح فر</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9708" ><span>دکتر مهناز صادقیان</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9710" ><span>دکتر الهام طلاچیان</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9712" ><span>دکتر صبا عرشی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9714" ><span>دکتر مجید کلانی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9716" ><span>دکتر زهره کلباسی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9718" ><span>دکتر حمید محدث</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9720" ><span>دکتر پریسا محقق</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9722" ><span>دکتر میر احمد میربلوک</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9724" ><span>دکتر علیرضا ناطقیان</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9726" ><span>دکتر محمد نبوی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9728" ><span>دکتر شهربانو نخعی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9730" ><span>دکتر ثمیله نوربخش</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9732" ><span>دکتر آذر نیک آور</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9734" ><span>دکتر نکیسا هومن</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9736" ><span>دکتر عزیزالله یوسفی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9737" ><span>دکتر ماندانا کشاکی</span></a></li> </ul></div></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8596" ><span>سمینارها ، کنگره ها </span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8672" class="parent" ><span>چارت سازمانی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8690" ><span>اطلاعات پرسنلي</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8947" class="parent" ><span> اعضای هیئت علمی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8949" ><span>دکتر نکیسا هومن</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8957" ><span>دکتر حسن اتوکش</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8963" class="parent" ><span>دکتر رویا عیسی تفرشی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8964" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8965" class="parent" ><span>دکتر زهره کلباسی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8966" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8967" class="parent" ><span>CV دکتر لادن افشارخاص</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8968" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8970" class="parent" ><span>دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8972" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8973" class="parent" ><span>دکتر رزیتا حسینی شمس آبادی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8974" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8975" class="parent" ><span>دکتر نسرین خالصی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8980" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8976" class="parent" ><span>دکتر مریم رزاقی آذر</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8979" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8977" class="parent" ><span>دکتر الهام طلاچیان</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8978" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8981" class="parent" ><span>دکتر آزیتا توسلی</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8982" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8984" class="parent" ><span>دکتر مهناز صادقیان</span></a> <div><ul> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8985" ><span></span></a></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=8986" ><span>دکتر بهنام ثبوتی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=25953" ><span>دکتر سعید طالبی</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=27041" ><span>دكتر احمد ميربلوك</span></a></li> </ul></div></li> </ul></div></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=9036" ><span>درباره ما</span></a></li> <li dir="rtl" ><a href="/?fkeyid=&siteid=97&pageid=25933" ><span>پیوندها</span></a></li> </ul></div> <div id="copyright" style="display:none">Copyright © 2011 <a href="http://apycom.com/">Apycom jQuery Menus</a></div></td></tr></tbody></table> <table style="height: 200px; background-image: url(http://ped.iums.ac.ir/cms/templatedesigner/temdesigner.aspx?editid=1938); background-color: rgb(102, 51, 153);" id="tableID-37" class="tableZone module_drop ui-resizable" align="center" border="0" cellpadding="0px" cellspacing="0px " width="100%"> <tbody><tr class="trZone" valign="top"> <td class="tdZone" height="100%" align="center" style="width: 197px; display: table-cell; background-color: rgb(255, 255, 255);" id="DragContainer15" dropobj="0" startwidth="195" startheight="198" startleft="142" starttop="350"> <div class="boximg_631" > <table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable_631"> <tr> <td class="toprightimg_631" valign="top"><img src="<#box2_631>" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="topcenterimg_631" valign="top">مدیر گروه کودکان</td> <td class="topleftimg_631" valign="top"><img src="<#box1_631>" alt="" /></td> </tr> </table> <div class="bordersimg_631" style="font-weight: normal;font-family: Tahoma ;font-size: 8pt;color: #000000"> <div class="bordersimgr_631" > <p><img class="example1" src="/uploads/268-b_11441.JPG" alt="" /></p> <p>دکتر حسن اتوکش</p> <p>رتبه علمی : استاد</p> <p>تلفن تماس: 2222041</p> </div></div> <table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable2_631"> <tr> <td class="botrightimg_631" valign="top"><img src="<#box4_631>" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="botcenterimg_631" valign=top><img src="/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td> <td class="botleftimg_631" valign="top"><img src="<#box3_631>" alt="" /></td> </tr> </table> </div> <table style="width: 100%;line-height: 22px" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl"><form method="POST" action="/?siteid=97&pro=search"><tr><td style="width: 100%" height="22"><input name="T1" id="T1" type="text" style="font-family: Tahoma;font-size: 8pt;width: 100%;border: 1px gray solid "/></td><td height="22"><input onClick="if (document.getElementById('T1').value=='' ){alert('لطفا کلیدواژه(های) خود را وارد نمائید');document.getElementById('T1').focus();return false;}else {return true;} " name="searchsubmit" type="submit" value="جستجو" style="font-family: Tahoma;font-size: 8pt;margin:7px"/></td></tr><tr><td align="center" style="font-family: Tahoma;font-size: 7pt;font-weight: normal;line-height: 22px; " colspan="2"><a href="/?siteid=97&fkeyid=&siteid=97&pageid=0" class="searchbox">جستجوی پیشرفته</a>   <a href="/?siteid=97&pro=advancesearch" class="searchbox">جستجوی وب</a> </td></tr></form></table></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);" id="DragContainer23" dropobj="0" inputedwidth="20" ids="" startwidth="22" startheight="198" startleft="337" starttop="350"></td><td dir="rtl" id="DragContainer1" class="tdZone" style="width: 550px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); background-image: url(http://ped.iums.ac.ir/uploads/); background-color: rgb(255, 255, 255);" dropobj="0" startwidth="546" startheight="198" startleft="359" starttop="350" align="center" height="100%" inputedwidth="550" ids=""></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);" id="DragContainer22" dropobj="0" inputedwidth="20" ids="" startwidth="22" startheight="198" startleft="905" starttop="350"></td><td ids="" inputedwidth="150" dir="rtl" id="DragContainer2" class="tdZone" style="width: 193px; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); display: table-cell; background-color: rgb(255, 255, 255);" dropobj="0" startwidth="194" startheight="198" startleft="927" starttop="350" align="right" height="100%"> <div class="boximg" > <table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable"> <tr> <td class="toprightimg" valign="top"><img src="/cms/skins/box/b52_t_r.png" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="topcenterimg" valign="top">Visitors` Statistics</td> <td class="topleftimg" valign="top"><img src="/cms/skins/box/b52_t_l.png" alt="" /></td> </tr> </table> <div class="bordersimg" style="font-weight: normal;font-family: Tahoma ;font-size: 8pt;color: #000000"> <div class="bordersimgr" > <table style="width: 100%;font-family: Tahoma;font-size: 9pt;color: #000000;font-weight: Normal;;text-align: right " cellpadding="2" dir="rtl" ><tr><td> بازدید این صفحه : 6367</td></tr><tr><td> بازدید امروز : 54</td></tr><tr><td> کل بازدید : 50396</td></tr><tr><td> بازدیدکنندگان آنلاين : 1</td></tr><tr><td> زمان بازدید : 1.3221</td></tr></table> </div></div> <table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable2"> <tr> <td class="botrightimg" valign="top"><img src="/images/spacer.gif" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="botcenterimg" valign=top><img src="/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td> <td class="botleftimg" valign="top"><img src="/images/spacer.gif" alt="" /></td> </tr> </table> </div> <div class="boximg_639" > <table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable_639"> <tr> <td class="toprightimg_639" valign="top"><img src="<#box2_639>" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="topcenterimg_639" valign="top">Calender</td> <td class="topleftimg_639" valign="top"><img src="<#box1_639>" alt="" /></td> </tr> </table> <div class="bordersimg_639" style="font-weight: normal;font-family: Tahoma ;font-size: 8pt;color: #000000"> <div class="bordersimgr_639" > <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">var holydays ;var cal1=[];var cal2=[]; holydays = '';</script><link rel="stylesheet" href="/includes/calender.css"/><script language="JavaScript" src="/includes/Calendar.js"></script><script language="javascript" src="/includes/Tooltip.js"></script><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> startmove=1;document.write('<div id="testdiv" name="testdiv" ></div><INPUT TYPE="hidden" id="date1" name="date1" VALUE="" SIZE=25>');var cal = new CalendarPopup('testdiv');cal.setReturnFunction("returnMyFormat");cal.setDayHeaders("ی","د","س","چ","پ","ج","ش");cal.setWeekStartDay(6);cal.offsetX = 60;cal.offsetY = 30;document.onmousemove = mouseMove; function mouseMove(ev){ev = ev || window.event;get_mouse(ev);}cal.select(document.getElementById('date1'),'anchor1','MM/dd/yyyy');now = calcPersianDate();CP_hideCalendar(''+now.substring(0,4)+''+now.substring(5,7)+''+now.substring(8,10));</script><div id="topdeck" class="popper" ></div> </div></div> <table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable2_639"> <tr> <td class="botrightimg_639" valign="top"><img src="<#box4_639>" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="botcenterimg_639" valign=top><img src="/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td> <td class="botleftimg_639" valign="top"><img src="<#box3_639>" alt="" /></td> </tr> </table> </div> <div class="boximg" > <table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable"> <tr> <td class="toprightimg" valign="top"><img src="/cms/skins/box/b52_t_r.png" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="topcenterimg" valign="top">مجله گروه کودکان</td> <td class="topleftimg" valign="top"><img src="/cms/skins/box/b52_t_l.png" alt="" /></td> </tr> </table> <div class="bordersimg" style="font-weight: normal;font-family: Tahoma ;font-size: 8pt;color: #000000"> <div class="bordersimgr" > <p><a href="http://ijca.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1"><img style="font-size: 9pt;" title="International Journal of Children & Adolescents" src="/uploads/JOURNAL_97583.jpg" alt="" /></a></p> </div></div> <table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="boxtable2"> <tr> <td class="botrightimg" valign="top"><img src="/images/spacer.gif" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="botcenterimg" valign=top><img src="/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td> <td class="botleftimg" valign="top"><img src="/images/spacer.gif" alt="" /></td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </tbody></table><table width="100%" style="height:50px" id="tableID-1" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer34" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 978px;" dropobj="0" startwidth="979" startheight="49" startleft="142" starttop="550"></td></tr></tbody></table><table width="100%" style="height: 20px;" id="tableID-28" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer30" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 978px;" dropobj="0" startwidth="979" startheight="19" startleft="142" starttop="600"></td></tr></tbody></table><table width="100%" style="height: 5px;" id="tableID-37" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer29" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 217px;" dropobj="0" startwidth="216" startheight="4" startleft="142" starttop="620"></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 550px;" id="DragContainer33" dropobj="0" inputedwidth="550" ids="" startwidth="548" startheight="4" startleft="358" starttop="620"></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 20px;" id="DragContainer32" dropobj="0" inputedwidth="20" ids="" startwidth="21" startheight="4" startleft="906" starttop="620"></td><td class="tdZone" height="100%" align="right" style="width: 193px;" id="DragContainer31" dropobj="0" inputedwidth="193" ids="" startwidth="194" startheight="4" startleft="927" starttop="620"></td></tr></tbody></table> <table width="100%" style="height: 90px;" id="tableID-2" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer35" height="100%" align="left" class="tdZone" style="width: 978px; background-image: url(http://ped.iums.ac.ir/uploads/address_97266.jpg);" dropobj="0" startwidth="979" startheight="89" startleft="142" starttop="625"></td></tr></tbody></table><table width="100%" style="height: 20px;" id="tableID-3" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer36" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 978px;" dropobj="0" startwidth="979" startheight="19" startleft="142" starttop="715"></td></tr></tbody></table><table width="100%" style="height:50px" id="tableID-1" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer38" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 978px;" dropobj="0" startwidth="979" startheight="49" startleft="142" starttop="735"></td></tr></tbody></table><table width="100%" style="height:50px" id="tableID-1" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer43" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 978px;" dropobj="0" startwidth="979" startheight="49" startleft="142" starttop="785"></td></tr></tbody></table><table width="100%" style="height:50px" id="tableID-4" class="tableZone module_drop ui-resizable" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr class="trZone" valign="top"><td dir="rtl" id="DragContainer54" height="100%" align="right" class="tdZone" style="width: 978px;" dropobj="0" startwidth="979" startheight="49" startleft="142" starttop="835"></td></tr></tbody></table></div> </div></body></html>