• برگزاری مراسم تقدیر و اعطای گواهی پایان دوره به اعضای کمیته علمی ترجمان دانش
    روز یکشنبه اول اسفند ماه 1395جلسه ای جهت تقدیر و اعطای گواهی پایان دوره به اعضای کمیته علمی ترجمان دانش دانشگاه برگزار گردید.

  • برگزاری چهارمین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه در سال 1395
    چهارمین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه از ساعت 8 تا 12 روز یکشنبه 1395/11/10 در کتابخانه مرکزی برگزار گردید.

  • برگزاری سمینار ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی
    سومین سمینار از سلسله سمینارهای ترجمان دانش تحت عنوان ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی روز یکشنبه 5 دی ماه 1395 برگزار گردید.

برگزاری مراسم تقدیر و اعطای گواهی پایان دوره به اعضای کمیته علمی ترجمان دانش
روز یکشنبه اول اسفند ماه 1395جلسه ای جهت تقدیر و اعطای گواهی پایان دوره به اعضای کمیته علمی ترجمان دانش دانشگاه برگزار گردید.
 ٠٩:٠٥ - 1395/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری چهارمین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه در سال 1395
چهارمین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه از ساعت 8 تا 12 روز یکشنبه 1395/11/10 در کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
 ١٦:٣٢ - 1395/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری سومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه در سال 1395
سومین کارگاه پیشرفته ترجمان دانش برای نمایندگان مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه از ساعت 8 تا 12 روز یکشنبه 1395/10/26 در کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
 ١٦:٥٥ - 1395/10/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
عنوان

بزرگراه شهیدهمت بین شیخ فضل الله و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران کتابخانه مرکزی طبقه همکف       86705003    research.kte@iums.ac.ir