• نشست مديران و رؤساي بيمارستان هاي علوم پزشكي ايران
  جلسه مديران و رؤساي بيمارستان هاي علوم پزشكي ايران در بيمارستان فيروزگر برگزار شد

 • برگزاری آزمون نورووسکولار اینترونشن
  آزمون مرحله دوم فلوشيپ نورووسکولار اینترونشن صبح يكشنبه 24/2/96 در بيمارستان فيروزگر برگزار گرديد

به سايت مركز آموزشي پژوهشي درماني فيروزگر خوش آمديد
 • آموزش

 • گوش و حلق و بینی                               
 • جراحی عمومی
 • ارتوپدی 
 • جراحی اعصاب
 • زنان و مامایی

 • روماتولوژی
 • ریه و تنفس                              
 • عفونی 
 • قلب 
 • داخلی اعصاب          
 • گوارش 
 • پوست 
 • ارولوژی
 • نفرولوژی