پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨
 • دومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی
  دومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی

 • برنامه کارگاه‌های مرکز آموزش‌های الکترونیکی در تیر ماه 1396
  تیر 96

 • جلسه مشترک کارگروه‌های بسته‌های تحول و نوآوری به میزبانی کارگروه توسعه آموزش مجازی
  در این جلسه سرکار خانم دکتر گوهی‌نژاد در خصوص آینده پژوهی و آموزش مجازی سخنرانی کرده و به سوالات حضار پاسخ دادند.

 • جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
  10 اردیبهشت96

 • نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
  18 اردیبهشت96

 • نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
  اردیبهشت96

                       

بیشتر بدانیم
دومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی
برنامه کارگاه‌های مرکز آموزش‌های الکترونیکی در تیر ماه 1396
جلسه نمایندگان گروه‌های آموزشی علوم پایه و بالین دانشکده پزشکی در توسعه آموزش مجازی
جلسه مشترک کارگروه‌های بسته‌های تحول و نوآوری به میزبانی کارگروه توسعه آموزش مجازی
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه