سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٨
صفحه اصلي > درباره مرکز > مأموریت 

پایان مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی رنک دوم

25 تیر 1396

راهنمای ارایه طرح های تحقیقاتی

 

مأموریت

مأموريت مرکز به عنوان اولين مرکز تحقيقاتی توانبخشی پيشرو اين است که با رهبری، هدايت، مشاوره و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده تلاش شود تا با تکميل حلقه های علم، تحقيق، فناوری، توليد و بهره برداری از دانش حاصله، زمینه های ارتقاء سلامت افراد دارای ناتوانی در ايران و گسترش مرزهای دانش در این حیطه  فراهم شود.

 

اهداف اصلی

 • انجام پروژه های کاربردی و بنيادی در زمينه علوم توانبخشی، مداخلات بالينی توانبخشی، پژوهشهای اجتماعی توانبخشی، مهندسی توانبخشی و بيومکانيک
 • ايجاد پل بين رشته ای در تحقيقات مشترک با سایر رشته ها
 • تدوين و راهبری استانداردهای تجهيزات توانبخشی و ارائه آموزش های مرتبط
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوعات فوق
 • ارتباطات بين المللی و آموزش و تحقيق مشترک با ديگر کشورها به خصوص کشورهای همسايه

اهداف فرعی

 • آموزش نيروی انسانی محقق در زمينه توانبخشی
 • جذب پژوهشگران توانمند
 • همکاری با سایر مراکز تحقيقاتی و آموزشی
 • توسعه تجهيزات فنی و توانبخشی
 • هدفمند نمودن تحقيقات و هدايت پژوهش ها در جهت اولويت های تعیین شده در مرکز
 • تهيه بانک اطلاعاتی پژوهش های انجام شده در حیطه توانبخشی در کشور
 • ارائه مشاوره در امر سياستگزاری ها و تصميم سازی ها

باور ها و ارزشهای مرکز

 • ارزشهای حاکم بر مرکز تحقيقات توانبخشی مبتنی بر محورهای زير است:
 • ارزشهای والای انسان
 • مشارکت صاحبان منافع در توسعه تحقيقات مرتبط
 • مشتری محوری
 • کارايی و اثر بخشی 
 • رعايت اخلاق پزشکی و حرفه ای در عرصه فعاليت ها
 • توسعه پايدار بر پايه دانايی
 • دقت و سرعت لازم

رسالت مرکز تحقيقات توانبخشی
رسالت مرکز تحقيقات توانبخشی، توليد و گسترش علم، فناوری از طريق طراحی و انجام پژوهش‌های بنيادی و کاربردی در زمينه توانبخشی، به منظور يافتن راه‌حل های مناسب و توانمند سازی جامعه دانشگاهی در سطح ملی و بين المللی برای ارتقای کيفيت برنامه های توانبخشی و در نتيجه ارتقاء کيفيت زندگی افراد دارای ناتوانی می باشد. اين مرکز خدمات خود را به روش های زير ارائه می کند:

 • انجام تحقيقات در زمينه های مختلف توانبخشی
 • معرفی جايگاه و اهميت مفاهيم توانبخشی
 • شناخت و تقويت انگيزه های تحقيقاتی
 • معرفی زمينه های کاربرد نتايج تحقيقات توانبخشی
 • فراهم ساختن شواهد لازم برای تصميم گيری مستدل در توانبخشی
 • پيشنهاد خط مشی ها و سياست های توسعه توانبخشی
 • تعيين استانداردها و ضوابط ارزشيابی توانبخشی
 • مشارکت در ارائه دستاوردهای علوم توانبخشی
 • تربيت محققين کار آمد توانبخشی

استراتژيها

 • آموزش و توانمند سازی نيروی انسانی پژوهشگر در زمينه توانبخشی
 • تقويت ارتباطات موثر ملی و بين المللی
 • تخصصی کردن پژوهشها و تقويت پژوهشهای بين رشته ای
 • ارتباط با صنعت و خدمات توانبخشی
 • انتشار و بالابردن اعتبار علمی مجله ايرانی تحقيق در علوم توانبخشی
 • توافق با ذينفع ها در مورد اولويتهای پژوهشی و سوق دادن فعاليتهای پژوهشی مرکز در اين جهت
 • جذب منابع ملی و بين المللی ( اعم از منابع مالی وانسانی)
 • ساماندهی تشکيلات و فرآيند های مرکز

 نشانی: تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید شاه نظری - خیابان مددکاران (نظام) - دانشکده علوم توانبخشی
تلفن:   22227124 داخلی های 261 و 198

کلیه مطالب این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

 

Copyright ©   http://rrc.iums.ac.ir   All rights reserved.