اخبار مركز


اطلاعیه جذب نیرو طرحی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ، متقاضی می پذیرد
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی جهت گذراندن طرح نیروی انسانی، متقاضی می پذیرد
 ١٣:٠٤ - 1395/02/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی اعلام می دارد
اطلاعیه جذب محقق پژوهشی یا دانشجوی کارشناسی ارشد در زمینه تحقیقات مولکولی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی نیروی فعال می پذیرد.
 ١٣:٣٢ - 1394/06/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه جدید در خصوص کارگاه
اطلاعیه تغییر شماره حساب
تغییر شماره حساب جهت پرداخت کارگاه آشنایی با مدل سازی توسط منطق فازی
 ١٠:٥٤ - 1393/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه مدل سازی توسط منطق فازی
اطلاعیه برگزاری کارگاه تئوری مدل سازی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می نماید
 ١٣:١٨ - 1393/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه شبکه عصبی مصنوعی (تئوری و عملی)
کارگاه شبکه عصبی مصنوعی (تئوری و عملی)
دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی برگزار می نماید
 ١١:١٦ - 1393/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه جدید در خصوص بر گزاری کارگاه
اعلام تاریخ برگزاری و شرایط ثبت نام کارگاه ها
 ١١:٠٢ - 1393/06/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه های تئوری و عملی
ثبت نام کارگاه های آموزشی تکنیک های تشخیصی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی برگزار می نماید
 ١٢:٠٢ - 1393/05/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
اطلاعیه
اطلاعیه در خصوص آمادگی همکاری
 ١١:١٦ - 1393/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>