ماموریت مرکز

ماموریت مرکز

 

ماموریت این مرکز بطور کلی انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور شناسایی الگوی مقاومتهای آنتي بيوتيكي در ایران و همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت آنتی بیوتیک درمانی است ، بدیهی است این ماموریت در راستای اهداف کلی وزارت  بهداشت متبوع و به منظور ارتقاءسطح سلامت جامعه خواهد بود.