عناوین طرح‌های پایان یافته

ردیف

سال

عنوان

مجری

1

90

بررسی سطح ایمونوگلوبولین های سرم در بیماران دچار سوختگی بستری در بخش کودکان بیمارستان شهید مطهری

دکتر بهنام ثبوتی

2

90

بررسي اثر چاي سبز در ترميم زخم هاي سوختگي درجه دو در رت

دکتر محمد جواد فاطمی

3

90

بررسي اثر اينترفرون آلفا، بتا و 5-Flurouracilدر جلوگيري از چسبندگي تاندون بعد از تروما در zone 2انگشتان در خرگوش

دکترمحمد جوادفاطمی

4

89

مقایسه پانسمان با پوشش پلاستیک (پلی اتیلن) ، گاز وازلین و پانسمان ملونین در میزان بهبودی محل دهنده (donor) پیوند پوست در Rat

دکتر محمد جواد فاطمی

5

89

بررسی تاثیر روغن کنجد (sesame oil)در التیام سوختگی درجه 2 درRat(موش) و مقایسه آن با پانسمان روزانه با کرم وازلین، پماد سیلوروگروه کنترل(بدون درمان)

دکتر رضا وقردوست

6

88

بررسي اپيدميولوژي سوختگي كودكان بستري در بيمارستان سوانح و سوختگي مطهري طي سالهاي 87-84

دکتر حمید کریمی

7

88

بررسي روند LA50در بيماران مبتلا به سوختگي بستري در بيمارستان شهيد مطهري طي سالهاي 77 تا 87

دکتر سید عباس متولیان

8

88

مقايسه اثرات ضددرد مرفين وريدي وانتونوكس (N2O) استنشاقي در كنترل شدت درد حين تعويض پانسمان بيماران سوختگي در بيمارستان سوختگي شهيد مطهري

دکتر رضا صالحی

9

87

مطالعه جامع موارد سوختگي ارجاع شده به مركز آموزشي درماني شهيد مطهري به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي سوختگي در تهران شامل چهار فاز الف الي ر

دکتر حمید کریمی

10

87

بررسي علل موارد سوختگي و نتايج درمان و عوارض در بيماران سرپايي در بيمارستان سوختگي شهيد مطهري

دکتر حمید کریمی

11

87

بررسي فراواني عفونت‌هاي قارچي در بيماران مبتلا به سوختگي در بيمارستان شهيد مطهري طي سال 87 - 88

دکتر محمد علی بهار