كسب جوايز

  •   خانم دكتر لادن حسيني گوهري عضو شوراي علمي مركز تحقيقات سلولي و مولكولي، دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر پيشكسوت

  •   آقاي دكتر محمد تقی جغتايي رئيس مركز تحقيقات سلولي و مولكولي، دريافت جايزه جشنواره ابن سينا در سال90

  •   آقاي دكتر محمد تقی جغتايي رئيس مركز تحقيقات سلولي و مولكولي، دریافت جایزه بالاترین تعداد مقاله درسال95

  • آقاي دكتر محمد تقی جغتايي رئيس مركز تحقيقات سلولي و مولكولي، دریافت جایزه مجله برتر سال 2015 با عنوان Basic and Clinical Neuro sciences وسردبیرمسئول مجله  

  •  خانم دکتر فائزه فقیهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه  پژوهشگر جوان  در سال95

  •  خانم دکتر شیما توکل عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه  پژوهشگر جوان  در سال95

  • آقای دکتر علی صمدی کوچکسرایی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،دریافت جایزه پژوهشگربا مقاله Hindex بالای15 سال 95

  • آقاي دكتر علی صمدی کوچکسرایی عضو مركز تحقيقات سلولي و مولكولي، دریافت جایزه بالاترین تعداد مقاله درسال95

  • خانم دکتربیتا مهروی عضو  هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه گروه فناوری برتر  در سال95

دانشگاه علوم پزشکی ایراننقشه سايتenglish

کلیه مطالب این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright © 2013    http://cmrc.iums.ac.ir   All rights reserved.