مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی (CMRC)، یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران است که در سال 1376 تاسیس شد. اگر چه CMRC مرکزی مستقل است، همکاری فعالی نیز با شبکه ی پزشکی مولکولی کشور دارد.

ارتقاء دانش از طریق تحقیقات سلولی و مولکولی، پرورش محققان در زمینه ی علوم سلولی و مولکولی، آموزش محققان در زمینه ی علوم سلولی و مولکولی، ارتقاء و توسعه ی پژوهش های مربوط به پزشکی و غیر پزشکی، بهبود سلامت جامعه از طریق پژوهش های بنیادی در زمینه های پزشکی مرتبط، کمک در برنامه ریزی تحقیقات آموزشی و برنامه های درمانی بر اساس سیاست های سلامت کشور و گسترش همکاری با دانشمندان ملی و بین المللی از جمله مهمترین اهداف این مرکز است.

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی پروژه های تحقیقاتی متعددی در زمینه ی مهندسی بافت، سلول های بنیادی، بیولوژی مولکولی، علوم اعصاب، آپوپتوز و سرطان انجام داده است؛ و دارای چندین عضو هیئت علمی است که در زمینه ی تحقیق، آموزش و پرورش دانشجویان، فعال هستند. این مرکز همکاری های بین المللی با دانشگاه Aachen  آلمان، دانشگاه imperial و kings لندن، دانشگاه sheffield انگلستان، دانشگاه Linkopin و Uppsalaی سوئد در زمینه ی سکته ی مغزی، بیماری های آلزایمر و اوتیسم داشته است.


دانشگاه علوم پزشکی ایراننقشه سايتenglish

کلیه مطالب این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright © 2013    http://cmrc.iums.ac.ir   All rights reserved.