عنوان زمان برگزاری
روش های تحقیق کیفی آبان ماه 1386
سلول های بنیادین و روش های کشت آن دی ماه 1388
کار با حیوانات آزمایشگاهی خرداد ماه 1389
کشت سلول های بنیادین مغز استخوان آبان ماه 1389
آموزش real time PCR آذر ماه 1389
کشت سلول های بنیادین بند ناف آذر ماه 1389
آموزش کاربرد western blotting بهمن ماه 1389
کاربرد طراحی پرایمر مهر ماه 1391
داوری مقالات مهر ماه 1391
آشنایی با نرم افزار endnote آبان ماه 1391
کارگاه آموزشی طراحی پرایمر اردیبهشت ماه 1394
کارگاه آموزش نرم افزارEndnote اردیبهشت ماه 1394
کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیکهای بیوانفورماتیک خرداد ماه 1394
کارگاه آموزشی طراحی پرایمر خرداد ماه 1394
کارگاه آموزشی miRو طراحی پرایمر خرداد ماه 1394
کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیکهای بیوانفورماتیک آذر ماه 1394
کارگاه آموزشی طراحی پرایمر آذر ماه 1394
کارگاه آموزشی miRو طراحی پرایمر دی ماه 1394
کارگاه آموزشی آشنایی با ساختارهای کاربرد میکروسکوپی و ماکروسکوپی مغز شهریورماه 1395
کارگاه آموزشی سکته مغزی گذرا(TIA) آبان ماه 1395
دانشگاه علوم پزشکی ایراننقشه سايتenglish

کلیه مطالب این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright © 2013    http://cmrc.iums.ac.ir   All rights reserved.