عنوان زمان برگزاری
کنگره اعتیاد 1386
کنگره اعتیاد 1387
کنگره اعتیاد 1388
کنگره یکروزه بیولوژی اعتیاد خرداد ماه 1389
کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد تیر ماه 1390
کنگره و کارگاه سالیانه سلول های بنیادی عصبی آبان ماه 1390
کنگره پایه های زیستی اعتیاد خرداد و تیر ماه 1391
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی آبان ماه 1391
کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران اردیبهشت ماه 1392
کنگره سالیانه دانش اعتیاد شهریور ماه 1392
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی آذر ماه 1392
کنگره اعتیاد با رویکرد سلامت خانواده شهریور ماه 1393
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی آبان ماه 1393
کنگره دانش اعتیاد با رویکرد سلامت خانواده شهریور ماه 1394
کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی ایران آبان ماه 1394
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی دی ماه 1394
کنگره بین المللی دانش اعتیاد شهریورماه 1395
کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران مهر ماه 1395
کنگره علوم اعصاب پایه وبالینی آذرماه 1395
دانشگاه علوم پزشکی ایراننقشه سايتenglish

کلیه مطالب این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright © 2013    http://cmrc.iums.ac.ir   All rights reserved.