زمینه های اصلی پژوهش        

بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم در بزرگسالان :

      دیابت

      بیماری های تیروئید

      PCO

      هیپوفیز

      سایر بیماری های غدد و متابولیسم

 

بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم در کودکان :

        رشد و بلوغ

        سایر بیماری های غدد و متابولیسم در اطفال

 

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir