معاون پژوهش

جناب آقای دکتر مجتبی ملک

مرتبه دانشگاهی : دانشیار و فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

پست الکترونیک: golgiri.f@iums.ac.ir

 

کارشناسان پژوهش

خانم دکتر لیلی نجفی

پست الکترونیکی: najafi.l@iums.ac.ir

 

خانم دکتر رخساره عقیلی

پست الکترونیکی: RAGHILI_MD@yahoo.com

مشاهده CV

 

خانم دکتر اعظم کوه کن

پست الکترونیکی:azamkouhkan@yahoo.com  

 
کارشناس آمار:

خانم آمنه ابراهیم ولوجردی

پست الکترونیکی: ebrahimv86@gmail.com

 

کاردان رایانه:

خانم لیلا محمودی

پست الکترونیکی: leilamah@gmail.com

 

 

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir