دکتر محمدابراهیم خمسه

مرتبه علمی: استاد و عضو هیئت علمی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

پست الکترونیک: khamseh.m@iums.ac.ir


دکتر مجتبی ملک

مرتبه علمی: استاد و عضو هیئت علمی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

پست الکترونیک: malek.m@iums.ac.ir

 


 

  دکتر صدیقه مرادی

مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیئت علمی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

پست الکترونیک: moradi.s@iums.ac.ir

 


 

دکتر ایرج حیدری

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیئت علمی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

پست الکترونیک: heydari.i@iums.ac.ir 


دکتر فاطمه گل گیری

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیئت علمی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

پست الکترونیک: golgiri.f@iums.ac.ir


دکتر فرزانه روحانی

مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیئت علمی

فوق تخصص غدد اطفال

پست الکترونیک:rohani.f@iums.ac.ir 


 دکتر حمیدرضا برادران

مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیئت علمی

متخصص اپیدمیولوژی

پست الکترونیک:baradaran.hr@iums.ac.ir 


دکتر فریبا علائی شهمیری

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشی

متخصص تغذیه

پست الکترونیک:alaeishahmiri.f@iums.ac.ir


دکتر مهرناز ایمانی

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیئت علمی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

پست الکترونیک: 

imanim6798@gmail.comدکتر زهرا امامی

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشی

علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیک:

Emami.z@iums.ac.ir


دکتر مریم هنردوست

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشی

پزشکی مولکولی

پست الکترونیک:

 Marymail79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir