خدمات کتابخانه

      امانت منابع کتابخانه: سرویس امانت کتاب با ارائه کارت نظام پزشکی برای پزشکان و اعضای هیئت علمی و کارت دانشجویی برای دانشجویان انجام می گیرد.

      دسترسی به اینترنت جهت جستجوی مقالات پزشکی

      دسترسی به کتابخانه ملی پزشکی ایران INLM و امکان جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

      تهیه کتابچه آموزشی جهت راهنمایی و هدایت مراجعین در استفاده از منابع الکترونیکی

      راهنمایی مراجعان برای یافتن مواد و اطلاعات مورد نیاز و راهنمایی آنان در استفاده از مجموعه کتابخانه برای بهره گیری بهتر و بیشتر از منابع

      آموزش استفاده و جستجو از پایگاههای اطلاعاتی به کاربران

 لیست پایان نامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir