پژوهش

مرکز تحقیقات غدد  

مرکز تحقیقات غدد از سال 1389 با اخذ موافقت اصولی فعالیت خود را جهت گسترش پژوهش در حیطه بیماری های غدد آغاز نموده است. زمینه اصلی پژوهش در حیطه بیماری های غدد و متابولیسم شامل دیابت، بیماری های تیروئید، PCO، بیماری های هیپوفیز، رشد و بلوغ و سایر بیماری های غدد و همینطور پژوهش در آموزش دوره های غدد می باشد. پروژه های پژوهشی در قالب مطالعات علوم پایه، کلینیکی و مطالعات مداخله ای انجام می شود.

  اهم فعالیت ها

      شناسايي ، جذب و حمايت از محققين و پژوهشگران

      شناسايي مراكز تحقيقاتي و پژوهشي مشابه و برقراري ارتباط با آنها به منظور دستيابي به آخرين دستاوردهاي پژوهشي در زمينه غدد و متابوليسم

      معرفي ، حفظ و ارتقاء مرکز

      تدوین اولویت های پژوهشی با تاکید بر پروژه های ترجمان دانش

      انجام پروژه های پژوهشی با مشارکت سایر مراکز پژوهشی

      جذب پروژه های پژوهشی از منابع خارج دانشگاه

      تصویب، هدایت و اجرای پروژه های پژوهشی در قالب پایان نامه

      برگزاری کارگاه های پژوهشی

      برگزاری سمینارها و کنگره ها

      پیگیری راه اندازی دوره های دکترای پژوهشی

      راه اندازی سیستم ثبت الکترونیکی اطلاعات و توسعه برنامه

      انتشار نتایج پروژه های پژوهشی درقالب مقالات، کنفرانس های منطقه ای و  بین المللی

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir