فناوری اطلاعات

سیستم ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران

Electronic Patient Registration System

  

نرم افزار ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران نرم افزاری است کاملاً تخصصی که ویژه بیماری دیابت نوشته شده است. این نرم افزار بر اساس تکنولوژی وب طراحی شده است و قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات ، سرعت در ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات را برای کاربران فراهم می نماید تمامی اطلاعات بیماران در بانک اطلاعاتی نگهداری می شود. از این اطلاعات جهت تهیه گزارش های علمی مستند و پروژه های پژوهشی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل می تواند منجر به تغییر در سیاست گذاری های بهداشتی-درمانی شود.

 

سیستم ثبت اطلاعات بیماران

 

معرفی کارکنان:

کارشناس رایانه: خانم راحله سهرابی

پست الکترونیکی: sohrabi.rahil@yahoo.com

 

کاردان رایانه: خانم لیلا محمودی

پست الکترونیکی: leilamah@gmail.com

 

 

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir