دوره آموزشی پیشرفته

      ورزش و دیابت با هدف افزایش دانش بیمار در مورد چگونگی ، نوع و اثرات ورزش در دیابت

      بهداشت عمومی با هدف افزایش سطح دانش بیماران از بهداشت عمومی فردی

      فشار خون ، چربی خون و دیابت  با هدف آشنایی بیمار با نحوه پیشگیری و کنترل فشار خون و چربی خون در دیابت

      مراقبت از کلیه ها با هدف آشنایی و افزایش سطح آگاهی بیمار در مراقبت از کلیه ها

      مراقبت از چشم ها با هدف آشنایی و افزایش سطح آگاهی بیمار در مراقبت از چشم ها

      دوره آموزشی تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت

 

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir