دوره آموزش مقدماتی

      شناخت صحیح بیماری با هدف افزایش دانش و آگاهی بیماران مبتلا به دیابت از بیماری

      نحوه اندازه گیری و پایش قند خون با هدف افزایش آگاهی بیماران از نحوه کنترل قند خون

      شناخت کاهش و افزایش سطح قند خون با هدف افزایش سطح آگاهی بیماران از کاهش و افزایش سطح قند خون

      راهکارهای درمان با هدف افزایش سطح آگاهی بیماران دیابتی از نحوه درمان دیابت

      اصول مراقبت از پا با هدف سطح آگاهی و دانش بیماران در رابطه با اصول مراقبت کلی از پا

 

 

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir