کوریکولوم آموزشی

                  طرح درس بیماریهای غدد، کارورز بالینی

                 طرح درس بیماریهای غدد کارآموز بالینی 

                  برنامه هفتگی آموزش 

                  برنامه کلاسهای آموزشی

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir