معاون آموزش

سرکار خانم دکتر فاطمه گل گیری

مرتبه دانشگاهی : استادیار و فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

پست الکترونیک: golgiri.f@iums.ac.ir

 

مسئول آموزش

سرکار خانم دکتر زهرا امامی

مرتبه دانشگاهی : استادیار و عضو هیئت علمی  پژوهشی

پست الکترونیک: emami.z@iums.ac.ir

مشاهده CV 

 

کارشناس

سرکار خانم راحله سهرابی

مرتبه دانشگاهی: کارشناس

پست الکترونیکی: sohrabi.rahil@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir