آموزش

 

معاونت آموزشی انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم با توجه به رسالت و چشم انداز مرکز اهداف زیر را دنبال می کند.

اهداف

      ايجاد محیط آموزشي مناسب براي دانشجويان پزشکی، دستیاران فوق تخصص غدد

      برنامه‎ريزی در راستای بهبود و ارتقاء توان آموزشی اعضاء هيأت علمی

      برنامه‎ريزی و هماهنگی جهت اجرای دوره‎های مدون آموزشی

      بهبود کيفيت برنامه های آموزشی

 اهم فعالیتها

      تدوین و ارائه برنامه های آموزش در سطوح دستیاران فوق تخصص غدد و و دانشجویان پزشکی

      تدوین کوریکولوم آموزشی برای کلیه دوره های آموزشی

      ارائه برنامه های زمان بندی شده دوره آموزشی

      برگزاری جلسات آموزشی بر مبنای اهداف در طول دوره آموزشی

      تدوین راهنما و گایدلاین های آموزشهای بالینی در حیطه بیماری های غدد

      برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی برای متخصصین

      تدوین کتاب ها و جزوات آموزشی

      برگزاری کلاس های آموزشی برای بیماران مبتلا به دیابت

      برگزاری امتحانات پایان دوره و ارزیابی عملکرد فراگیران توسط اساتید

      ارائه فرم های ارزشيابی و نظرسنجی از فراگیران در پايان هر دوره آموزشی

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir