دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
اخبار > کارگاههای فصل زمستان دبیرخانه استعدادهای درخشان


  چاپ        ارسال به دوست

قابل توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارگاههای فصل زمستان دبیرخانه استعدادهای درخشان

کارگاه های فصل زمستان دبیرخانه استعدادهای درخشان


ساعت برگزاری

مکان برگزاری

مدرس کارگاه

زمان برگزاری

نام کارگاه

18-15

سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی طبقه اول

خانم دکتر جانانی

شنبه 2/11/95

آشنایی با مطالعات مرور سیستماتیک

18-15

سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی طبقه اول

خانم دکتر جانانی

چهارشنبه 6/11/95

آشنایی با مطالعات کارآزمایی بالینی

18-15

سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی طبقه اول

خانم دکتر جانانی

شنبه 9/11/95

تحلیل آماری با استفاده SPSS از نرم افزار

18-15

سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی – طبقه اول

خانم دکتر گوهری نژاد

یکشنبه 10/11/95

اینده پژوهی

18-15

سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی طبقه اول

خانم دکتر جانانی

چهارشنبه 13/11/95

تحلیل آماری با استفاده SPSS از نرم افزار


 

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

مدرس کارگاه

زمان برگزاری

نام کارگاه

18-15

سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی طبقه اول

آقای گرجی پور

چهارشنبه 20/11/95

End note

18-15

سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی طبقه اول

آقای گرجی پور

چهارشنبه 27/11/95

آشنایی با جستجوی مقالات پزشکی

18-15

سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی طبقه اول

آقای گرجی پور

چهارشنبه 4/12/95

روش تحقیق

18-15

سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی طبقه اول

آقای گرجی پور

چهارشنبه 11/12/95

End note


جهت ثبت نام با دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه تماس حاصل نمایید.

شماره تماس:86702251- 86702205


٠٨:٤٥ - دوشنبه ٦ دی ١٣٩٥    /    شماره : ٣٤١٧٧    /    تعداد نمایش : ٢٨٧خروج