دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
شرح وظایف دبیرخانه
بسمه تعالي

   دبیرخانه استعدادهاي درخشان دانشگاه وظيفه شناسايي، پرورش و هدايت دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه را بر عهده دارد. در راستاي انجام اين وظايف علاوه بر اهتمامي كه دبیرخانه استعدادهاي درخشان در محدوده اختيارات خود در دانشگاه براي شناسايي، پرورش و حمايت از دانشجويان مستعد بكار مي بندد، موظف است بر اساس آيين نامه هايي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي ارائه تسهيلات به دانشجويان استعداد درخشان مصوب كرده است خدماتي را در قالب ارائه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي به صورت زير ارائه دهد:


تسهیلات آموزشی:
 • تسهیلات برای ورود به مقطع تحصیلی بالاتر
 • گذراندن دروس عمومی به طور غیر حضوری
 • گذراندن حداکثر 27 واحد درسی در هر نیم سال تحصيلي
 • تحصیل هم زمان در یکی از رشته های کارشناسی یا MPH برای دانشجویان پزشکی یا به صورت  MD-PhD برای دانشجویان دوره کارورزی پزشکی
 • برگزاري کلاس های ویژه علمی
 • برگزاري کلاس های ویژه آموزش زبان، رایانه، مدیریت، روش تحقیق و سایر موارد با تخفیف ویژه
 • برقراری کلا سهای آموزشی برای المپیاد دانشجویان علوم پزشکی و حمایت از دانشجویان شرکت کننده

ت
سهیلات پژوهشی:
 • پرداخت کمک هزینه جهت تحقیق در زمینه پایان نامه ها و طرح­های پژوهشی
 • ایجاد تسهیلات جهت استفاده از کتابخانه ها، آزمایشگاه­ها و سایت کامپیوتر
 • ارائه مشاوره و راهنمايي و نيز معرفي اساتيد راهنما ومشاور براي دانشجويان استعدادهاي درخشان ونيز طرح­هاي پژوهشي ايشان
 
تسهیلات رفاهی:
 • ایجاد تسهیلات جهت استفاده از کتابخانه­ها ،آزمایشگاه­ها و سایت کامپیوتر
 • همکاری با معاونت دانشجویی جهت اعطای وام و کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه و امکانات زیارتی ،تفریحی و ورزشی
 • پرداخت کمک هزینه شرکت در همایش های داخلی و خارجی
 • تهیه منابع علمی
 • برگزاری همایش ویژه استعدادهای درخشان