دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧ Iran
صفحه اصلي > واحد های تابعه > ارزشیابی 
سامانه مدیریت آموزشی (سما)
سامانه ثبت نام اینترنتی
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
سامانه ثبت نام آزمون ها
سامانه عملکرد آکادمیک سعاد
سامانه مجازی دانش آموختگان
سامانه درخواست انتقالی
سامانه درخواست میهمانی
سامانه رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
سامانه تشویق مقالات
سامانه پژوهش یار
سامانه ثبت نام نیروهای طرحی
بایگانی تصویری
اتوماسیون اداری

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وب دا
بسته های تحول نظام سلامت
برنامه عملیات مراکز
دسترسی به منابع الکترونیک
جشنواره شهید مطهری
جشنواره دکتر وثوق
گروه آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
مرکز مطالعات وزارت بهداشت
مرکز سنجش آموزش پزشکی
سازمان سنجش
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی
 
بازديدکنندگان اين صفحه :  2235
بازديدکنندگان امروز :  20
کل بازديدکنندگان :  181794
بازديدکنندگان آنلاين :  6
زمان بارگزاري صفحه :0.6050    ثانیه
       ارزشیابی
اعضای واحد

مسئول:
دريادخت مسروررودسري
كارشناس مسئول:
سيما عليرضائي طهراني

مقدمه
واحد ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با هدف ارتقاء‌ كيفيت ارزشيابي در كليه حوزه ها و به منظور بالا بردن سطح كيفي آموزش دانشكده ها براساس نيازهاي در حال تغيير جامعه فعاليت خود را انجام مي‌دهد. اعضاي فعال واحد در حوزه هاي مختلف ارزشيابي با مشاركت ساير واحدهاي مركز مطالعات و دانشكده‌هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران قصد ارتقاء ‌كيفي ارزشيابي در كليه زمينه ها را دارد.
ارزشيابي يك فرآيند نظامدار است كه شامل داوري ارزشي درباره موضوع مورد ارزشيابي است و مبتني بر تحليل و تفسير اطلاعات جمع آوري شده است. با توجه به تأثير نظام ارزشيابي در دانشگاه ها به منظور استفاده بهينه از آن در امر رتبه بندي و اعتبار بخشي دانشگاه اهميت فرآيند ارزشيابي در دانشگاه ها را بسيار بارز نموده است.

معرفی واحد
از آنجائيكه ارزشيابي به عنوان اولين حلقه و آخرين مرحله هر فرآيند آموزشي ضامن تحقق اهداف برنامه‌هاي آموزشي مي‌باشد. لذا انجام ارزشيابي جامع و همه جانبه برنامه هاي آموزشي در راهبردهاي حوزه آموزش در نقشه جامع علمي دانشگاه مورد تأئيد قرار گرفته است و با انجام مستمر و صحيح ارزشيابي، پيامدهاي آن به منظور تصميم و ارتقاء‌ آن ها فراهم مي‌گردد.

تاریخچه
واحد ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال 1370 پس از اجراي مصوبه پانزدهمين جلسه شوراي كشوري توسعه آموزش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و به منظور ارتقاء‌كيفي آموزش و ايجاد محيط پوياتر در دانشگاه ها تشكيل گرديد.

چشم انداز
واحد ارزشيابي در راستاي دورنماي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنايت به ارزش ها و باورهاي آموزشي و پژوهشي تمايل دارد واحد ارزشيابي در جهت كسب جايگاهي برتر گام بردارد.

ماموریت
واحد ارزشيابي ساختاري از مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه است و مأموريت دارد كه جهت ارتقاء‌كيفيت آموزش و ارزشيابي اساتيد را ياري نموده و به عنوان بازوي كمكي هدايت و هماهنگي فرآيند آموزشي واحد ارزشيابي دفاتر توسعه دانشكده ها كمك برتري را به عمل آورد. بدين منظور ارتقاي كيفي سطح ارزشيابي براساس نيازهاي آموزشي حال و آينده سيستم سلامت از اهم مأموريت هاي اين واحد مي باشد.

اهداف
اين واحد در راستاي نقشه جامع دانشگاه و اهداف مركز مطالعات و توسعه فعاليت هاي خود را در حيطه هاي عملكردي زير دنبال خواهد نمود.
 • ارزشيابي برنامه هاي درسي 
 • تدوين و اجراي نظام جامع ارزشيابي اعضاي هيئت علمي
 • پايش ارزشيابي كيفي دوره اي اعضاي هيئت علمي 
 • ارتقاء كيفي سيستم ارزيابي فراگير
 • ارتقاء‌ كيفي آزمون هاي رايج در سطح دانشگاه در حوزه آموزشهاي تئوري و باليني
 • معرفي روش هاي نوين ارزشيابي
 • بهبود كيفيت برنامه هاي آموزشي
 • كمك در فرآيند ارزيابي دروني
 • انجام ارزشیابی 360 درجه اساتید
 • انجام ارزشیابی دانشجویان
 • ارزشیابی پیشرفت تحصیل و Item Analysis
 • ارزشیابی کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط واحد رشد و بالندگی اساتید

فعالیت ها و وظایف واحد ارزشیابی

استفاده از روش هاي نوين و مناسب ارزشيابي در زمينه پايايي امتحانات و ارزشيابي مقطعي و ارزشيابي نهايي از جمله فعاليت هاي واحد ارزشيابي خواهد بود.

اهم فعالیت ها و برنامه های اجرایی

تعيين نماينده از دفاتر توسعه دانشكده ها جهت كميته ارزشيابي دانشگاه
تشكيل جلسات منظم كميته ارزشيابي دانشگاه با حضور نمايندگان
بازنگري فرم هاي موجود در زمينه ارزشيابي تئوري، باليني و ساير ...
بازنگري فرم هاي موجود در زمينه ارتقاء مرتبه و پايه
راه اندازي سيستم سعادت
ارزشيابي اعضاي هيئت علمي در دانشكده ها توسط واحد ارزشيابي دفاتر توسعه
بازخورد نتايج به اعضاي هيئت علمي
ارتقاء‌كيفي آزمون هاي باليني (OSCE)
آموزش بيمار استاندارد شده و ارسال آنها به دانشكده ها در صورت نياز
كنترل Log book هاي باليني دانشكده ها با همكاري نمايندگان كميته ارزشيابي آنها
ارزشيابي تدريس نظري اعضاء‌هيئت علمي از نظر دانشجو
ارزيابي دوره هاي كارآموزي و كارورزي در عرصه براساس نظرسنجي از دانشجويان
نظارت و كنترل واحد ارزشيابي بر برنامه هاي ارزيابي دروني گروه هاي مجري
همكاري با واحد توانمندسازي اساتيد درخصوص روش هاي نوين ارزشيابي دانشجو، ارزشيابي برنامه و ...
پايش برنامه ي عملياتي واحد ارزشيابي و ارائه گزارش عملكرد شش ماهه واحد
ارائه خدمات مشاوره ي تخصصي درحوزه ي ارزشيابي به متقاضيان داخل و خارج از دانشگاه
همكاري با واحد پژوهش در آموزش و داوري پروپوزال هاي ارائه شده در زمينه ارزشيابي
تاليف و ترجمه ي مقالات در حوزه ي سنجش، ارزشيابي و اعتبارسنجي و ارائه ي بسته هاي آموزشي به اعضاء‌ هيئت علمي

IUMS IS ACCREDITED BYASIC |SAWEB| SITE MAP @2015 ALL RIGHTS RESERVED|WWW.IUMS.AC.IR