دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ Iran
صفحه اصلي > واحد های تابعه > رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی 
سامانه مدیریت آموزشی (سما)
سامانه ثبت نام اینترنتی
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
سامانه ثبت نام آزمون ها
سامانه عملکرد آکادمیک سعاد
سامانه مجازی دانش آموختگان
سامانه درخواست انتقالی
سامانه درخواست میهمانی
سامانه رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
سامانه تشویق مقالات
سامانه پژوهش یار
سامانه ثبت نام نیروهای طرحی
بایگانی تصویری
اتوماسیون اداری

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وب دا
بسته های تحول نظام سلامت
برنامه عملیات مراکز
دسترسی به منابع الکترونیک
جشنواره شهید مطهری
جشنواره دکتر وثوق
گروه آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
مرکز مطالعات وزارت بهداشت
مرکز سنجش آموزش پزشکی
سازمان سنجش
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی
 
بازديدکنندگان اين صفحه :  6120
بازديدکنندگان امروز :  24
کل بازديدکنندگان :  189118
بازديدکنندگان آنلاين :  1
زمان بارگزاري صفحه :0.7230    ثانیه
       رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی
اعضای واحد

مسئول واحد: خانم دریا دخت مسرور رودسری
کارشناس: خانم فاطمه وکیلی بیجار

به نام خداوند عزیز و توانا

واحد رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی
با توجه به شواهد و مستندات، اعضاي هيأت علمي، بزرگترين منابع دانشگاهها وتربيت كننده نيروي انساني در نظام بهداشت، درمان وآموزش پزشكي هستند. ارتقاي توانمنديهاي اساتید محترم، موجب ارتقاي عملكرد كلي دانشگاه و دانشجويان مي شود. يافتن عوامل مؤثر برتوانمنديهاي استادان و به كارگيري آنها، راهكار اساسي در زمينه ارتقاي كيفيت آموزش عالي است. همان طور که شاعر می فرماید:

هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست                       نه هر که سر بتراشد قلندری داند

امروزه براي تدريس و آموزش، علاوه بر تسلط علمي، دانش روانشناسي و توانمنديهاي تدريس نيزلازم است. توانمندي تدريس به كارگيري مدبرانه مهارتهاي تكنيكي و ارتباطي، دانش، استدلال، عواطف و ارزشها در محيط است. اين توانمندي مستلزم مجموعه شناخت ها، گرايشها و مهارتهايي است كه مدرس با كسب آنها مي تواند به پرورش جسمي، عقلي، عاطفي، اجتماعي و معنوي دانشجويان كمك كند. كسب دانش در مورد توانمنديهاي تدريس استادان، وضعيت موجود را آشكار نموده، و امكان برنامه ريزي براي ارتقا را فراهم مي سازد.

هر عضو هیات علمی به طور مستمر در مسیر آموزش و یادگیری قرار دارد تا بتواند به نحو موثری نقش حرفه ای خود را ایفا نماید. در این مسیر هفت حیطه اصلی استانداردهای آموزشی استاد توانمند در علوم پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از: ارزش ها و باورها، دانش پژوهی، زبان ادبیات و فرهنگ، مدیریت و رهبری، طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی، ارزشیابی و تدریس و حمایت همه جانبه فراگیران.
این واحد به منظور ارتقای توانایی های اعضای هیات علمی، به ویژه اعضای هیات علمی جدید در زمینه آموزش و تدریس، تشکیل شده است. از مهمترین وظایف این واحد، نیازسنجی از اعضای هیات علمی در خصوص نیازهای عمده ایشان در امر یاددهی و یادگیری و برگزاری کلاس ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب در زمینه مربوطه می باشد.

در این راستا برای رسیدن به اهداف مذکور واحد رشد و بالندگی کارگاه های متعددی را در زمینه های آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی کرده و در ابتدای هر سال جهت اطلاع اعضای هیأت علمی در سایت EDC اعلام می نماید. همچنین این واحد برای اعضای هیأت علمی جدیدالورود برنامه زمانبندی شده جداگانه ای را تدوین کرده است. برنامه مذکور به صورت سالانه در شهریور و مهر ماه هر سال برگزار می گردد.

جدول برنامه کارگاه های تابستان 96
IUMS IS ACCREDITED BYASIC |SAWEB| SITE MAP @2015 ALL RIGHTS RESERVED|WWW.IUMS.AC.IR