دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
پنج شنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٧ Iran
صفحه اصلي > جشنواره های آموزشی  > جشنواره آموزشی شهید مطهری > هفتمین جشنواره شهید مطهری 
سامانه مدیریت آموزشی (سما)
سامانه ثبت نام اینترنتی
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
سامانه ثبت نام آزمون ها
سامانه عملکرد آکادمیک سعاد
سامانه مجازی دانش آموختگان
سامانه درخواست انتقالی
سامانه درخواست میهمانی
سامانه رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
سامانه تشویق مقالات
سامانه پژوهش یار
سامانه ثبت نام نیروهای طرحی
بایگانی تصویری
اتوماسیون اداری

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وب دا
بسته های تحول نظام سلامت
برنامه عملیات مراکز
دسترسی به منابع الکترونیک
جشنواره شهید مطهری
جشنواره دکتر وثوق
گروه آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
مرکز مطالعات وزارت بهداشت
مرکز سنجش آموزش پزشکی
سازمان سنجش
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی
 
بازديدکنندگان اين صفحه :  2065
بازديدکنندگان امروز :  39
کل بازديدکنندگان :  181918
بازديدکنندگان آنلاين :  6
زمان بارگزاري صفحه :0.8761    ثانیه
       هفتمین جشنواره شهید مطهری
دستور العمل اجرايي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري با شعار (( توسعه كيفي آموزش، كليد عدالت آموزشي / تدبير در توسعه كمي و كيفي آموزشي)) همسان جشنواره هاي ادوار گذشته با تاكيد بر ارزشهاي حاكم از جمله نوآوري و مرجعيت علمي در آموزش علوم پزشكي ، معرفت ديني و تحكيم اخلاق حرفه اي و ارتقاء كيفي آموزشي در ارديبهشت ماه سال 1393 در سطوح دانشگاهي و كشوري برگزار مي گردد.

1 – محورهاي جشنواره
1-1) روشها و فنون آموزشي
2-1) برنامه ريزي آموزشي
3-1) ارزشيابي در آموزش
4-1) مشاوره و راهنمايي تحصيلي
5-1) ساختار آموزشي
6-1) اخلاق در آموزش
7-1) قوانين و مقررات آموزشي
8-1) توليدات آموزشي

2 – حيطه هاي جشنواره:
1-2) تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي
2-2) روشها و تكنيكهاي آموزشي
3-2) سنجش ،‌ارزشيابي و اثربخشي آموزشي
4-2) مرجعيت ، رهبري و مديريت آموزشي
5-2) مشاوره و راهنمايي
6-2) فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي
7-2) قوانين ، مقررات و ساختارهاي آموزشي
8-2) محصولات آموزشي

3 – با توجه به گسترش حيطه هاي مربوطه و افزايش حضور دانشگاهها ميزان جوايز آموزشي فرآيندهاي برتر نيز افزايش يافته است. فرآيندهاي برتر به صورت موضوعي و رتبه دانشگاهي (تيپ يك ، دو و نوپا) از ميان فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي دريافت شده پس از طي مراحل داوري با كسب حداقل امتياز انتخاب و حداكثر به شرح ذيل معرفي مي گردند:

1 – 3 تدوين و بازنگري برنامه آموزشي
دانشگاههاي تيپ يك (سه فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (سه فرآيند) دانشگاههاي نوپا (يك فرآيند)
2 – 3 روشها و تكنيكهاي آموزشي
دانشگاههاي تيپ يك (سه فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (سه فرآيند) دانشگاههاي نوپا (دو فرآيند)
3- 3 سنجش ، ارزشيابي و اثر بخشي آموزشي
3-4 مرجعيت ، رهبري و مديريت آموزشي
3-5 مشاوره و راهنمايي
6 – 3 فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي
7 – 3 قوانين و مقررات و ساختارهاي آموزشي
8 – 3 محصولات آموزشي

در هر حيطه 3-3 الي 8-3 دانشگاههاي تيپ يك (دو فرآيند) دانشگاههاي تيپ دو (دو فرآيند) دانشگاههاي نوپا (يك فرآيند)

4 – فرآيندهايي در مرحله كشوري به عنوان فرآيند برتر براساس توزيع سهميه جوايز آموزشي در حيطه هاي مربوطه و تيپ دانشگاهي منتخب مي شوند كه حدنصاب لازم حداقل 50% كل امتياز براساس جدول امتياز دهي را كسب نماينده
خاطر نشان مي گردد كه جدول امتياز دهي توليدات و فرآيندهاي آموزشي دانشگاهي و كشوري هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري ضميمه مي باشد

5 – اسامي اعضاء‌كميته علمي دانشگاهي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري مي بايست تا تاريخ 30/8/92 به دبيرخانه دائمي جشنواره آموزشي شهيد مطهري كشوري تحت عنوان مركز امور هيات علمي اعلام گردد.
كميته علمي هفتمين جشنواره آموزشي كشوري تاكيد دارد نظر به اهميت جشنواره و ارتقاء كيفي آن در دو سطح دانشگاهي و كشوري ، اعضاي حقيقي كميته علمي علاوه بر اعضاء حقوقي آن از اعضاء هيات علمي صاحب نظر در آموزش پزشكي و اعضاء هيات علمي گروههاي آموزشي باليني و پايه ترجيحاً با مرتبه استادي و دانشياري انتخاب شوند.

6 – شرايط پذيرش فرآيندهاي دانشگاهي در جشنواره كشوري:

1-6) فرآيندها و محصولات ارسالي بايستي در يكي از حيطه هاي مورد اشاره ماده 2 باشد.
2-6) از فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي منتخب كميته علمي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري دانشگاهي باشد.
3-6) هر فرآيند حداقل دو نيم سال تحصيلي اجرا‌ء‌ و مورد ارزشيابي و مورد تائيد قرار گرفته باشد كه فرم تائيديه ضميمه مي باشد.به عبارتي شش ماه از پايان اجراء اوليه آن گذشته و مورد ارزشيابي قرار گرفته باشد.
4-6) از ارسال فرآيندهاي برتر كشوري جشنواره هاي شش دوره گذشته خودداري گردد.
5-6) قابل ذكر است كه بخشي از مطالبي كه به عنوان فرآيند دانشگاهي ارسال گرديد در مرحله اول داوري جشنواره ششم به عنوان فرآيند شناخته نشده اند . شايسته است كه در اين خصوص دقت نظر لازم توسط كميته علمي دانشگاهي جشنواره صورت پذيرد.ضمناً عناوين اين موارد به دانشگاههاي مربوطه از طريق دبيرخانه جشنواره آموزشي شهيد مطهري كشوري - مركز امور هيات علمي اعلام مي شود.7 – نحوه ارسال فرآيندهاي دانشگاهي به دبيرخانه دائمي جشنواره كشوري:

1-7) فرآيندهاي ارسالي جهت شركت در جشنواره كشوري بايستي پس از تصويب كميته علمي ابتدا در سامانه جشنواره براساس ((فرمت ارسال خلاصه فرآيندها)) توسط معاونت آموزشي دانشگاه به آدرس اينترنتي Motahari.behdasht.gov.ir بارگذاري شود.
2-7) فرآيندهاي بارگذاري شده در سامانه جشنواره توسط دبيرخانه جشنواره بررسي گرديده و نتايج (پس خوراند) آن به دانشگاه جهت رفع نواقص احتمالي اعلام مي گردد.
3-7) دانشگاهها موظفند مستندات شامل: 1 – نامه رسمي با تائيد و امضاء رئيس دانشگاه2 – صورتجلسه كميته علمي دانشگاه به امضاء كليه اعضاء 3 –فرآيندهاي برتر دانشگاهي مورد نظر در قالب فرمت Word قابل Edit و ضمائم مربوطه را اسكن نموده به صورت CD و ترجيحاّ به همراه تهيه فيلم 5 دقيقه اي كه كليه مراحل اجراء فرآيند را در برگيرد طبق جدول زمانبندي براي انجام داوري به دبيرخانه تحويل نمايند.
4-7) كميته علمي دانشگاهي جشنواره موظف است اجراء و ارزشيابي هر يك از فرآيندهاي ارسالي را تائيد نموده و به دبيرخانه كشوري اعلام نمايند.
5-7) دانشگاهها به قرار ذيل حداكثر فرآيندهاي مطلوب و منتخب را جهت شركت در جشنواره به طريق ياد شده ارسال فرمايند:

• دانشگاههاي علوم پزشكي تهران - شهيد بهشتي – اصفهان – اهواز – ايران – تبريز – شيراز – مشهد (در هر حيطه حداكثر چهار فرآيند)
• دانشگاههاي علوم كرمان – اراك – اروميه – بابل – بندرعباس – زاهدان – زنجان – قزوين – كرمانشاه – گيلان – مازندران – همدان – يزد – بقيه ا... ودانشگاه آزاد اسلامي(در هر حيطه حداكثر سه فرآيند)
• دانشگاههاي علوم پزشكي اردبيل – خراسان جنوبي (بيرجند) – رفسنجان – سمنان – كاشان – لرستان – كردستان – گلستان- ايلام – خراسان شمالي (بجنورد)– بوشهر – جهرم – زابل – سبزوار – شاهرود – شهركرد – فسا – قم –گناباد – ياسوج – البرز – علوم بهزيستي و توانبخشي – شاهد- ارتش (در هر حيطه حداكثر دو فرآيند)
• دانشگاههاي علوم پزشكي نيشابور – تربت حيدريه – جيرفت – بم – مراغه – دزفول – بهبهان – لارستان (در هر حيطه حداكثر يك فرآيند)فرم ارسال خلاصه فرایندهای جشنواره شهید آموزشی مطهری

جدول امتیازات فرایندهای جشنواره آموزشی شهید مطهری

IUMS IS ACCREDITED BYASIC |SAWEB| SITE MAP @2015 ALL RIGHTS RESERVED|WWW.IUMS.AC.IR